Utfordrende for Lofot-kommuner å få relevant kompetanse til miljø- og klimakrav

Anbud365: Utfordrende for Lofot-kommuner å få relevant kompetanse til miljø- og klimakrav- Vi står foran en del nybrottsarbeid og en del barrierebryting, slår Lofotrådet fast i en rapport, og viser bl.a. til at dialogmøter med kommune og næringsliv har bekreftet at det er betydelige utfordringer med å innføre klimakriterier i offentlige anskaffelser. På bildet klimarådgiver Ingrid S. Myklebust i Lofotrådet.

Skriv ut artikkelen

Seks Lofot-kommuner bare venter på å komme i gang med å stille egnede klima- og miljøkrav i sine anskaffelser. Et eget prosjekt for målet er satt i gang av Lofotrådet. Leverandørene bare venter på et initiativ fra kommunen til å prioritere og stille krav til miljø og klima i sine anskaffelser. Utfordringen er å skaffe til veie relevant kompetanse – prosjektet er allerede et halvt år forsinket fordi det har vist seg vanskelig å få egnede kandidater til prosjektkoordinator-jobben. Lofotrådet tror imidlertid nå at det løsner.

Lofotrådet har vedtatt «Lofoten De Grønne Øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten» med 6 definerte programområder for utvikling av Lofoten som region. Ett av de seks er miljøkrav i offentlig budsjettering og anskaffelser, og der er et hovedmål at Lofotkommunene skal være en drivkraft for utvikling og realisering av grønne løsninger og anskaffelser gjennom nytenkning og samhandling med hverandre og markedet.

Blant delmålene her er at Lofotkommunene skal samhandle om en felles, helhetlig strategi for grønne innkjøp fra 2022. Gjennom innovative anskaffelser skal detutvikles grønne forretningsmodeller og helhetlige og smarte løsninger for reduserte klimautslipp og bedre ressursutnyttelse. Planen er at fra 2024 skal klima- og miljøkrav være innarbeidet i alle offentlige anskaffelser.

Mangelfull tilgang på kompetanse

Av en statusrapport til Miljødirektoratet, som Lofotrådet har fått penger fra, fremgår det at det har tatt lenger tid enn forutsatt med å få på plass en prosjektkoordinator, men at man nå er kommet såpass langt at koordinatoren kan ta fatt i mars neste år. Prosjektet er dermed forsinket ca. 6 måneder. Tilgang til relevant kompetanse for å jobbe systematisk med klimakrav og offentlige anskaffelser har vist seg mangelfull, konstateres det, og rekruttering til prosjektstillingen som koordinator for grønne innkjøp har vært utfordrende.

innkjøpsansvarlig i Vågan kommune, som er med i et interkommunalt nettverk om klimamåling i anskaffelser, har utviklet et første utkast til kommunal strategi for grønne offentlige innkjøp. Denne skal danne et utgangspunkt for prosessen den nye koordinatoren for grønne innkjøp skal lede, for å utvikle og få på plassen regional strategi for grønne offentlige innkjøp i Lofoten.

Nybrottsarbeid og barrierebryting

Dialogmøter med kommune og næringsliv har bekreftet at det er betydelige utfordringer med å innføre klimakriterier i offentlige anskaffelser, heter det i rapporten. Det nevnes betydelig behov for kompetansebygging, til dels sterkt presset kommuneøkonomi og begrensninger i kapasitet og tid til å gjennomføre mer involverende og innovative anskaffelsesprosesser. Samtidig er det et uttalt ønske fra alle kommuner om å gjøre det. – Vi står foran en del nybrottsarbeid og en del barrierebryting, slår Lofotrådet fast.

Leverandørene venter på et initiativ fra kommunen til å prioritere og stille krav til miljø og klima i sine anskaffelser, fremholder rådet. Kommunenes rolle blir derfor svært viktig i å skulle definere behovene og stille høye miljø‐ og klimaambisjoner, slik at leverandørene ser nytte i å rigge seg for grønn konkurransekraft. Regionalt samarbeid og en felles grønn innkjøpsstrategi blir viktig i så måte. Det vil gi forutsigbarhet og felles kompetanseheving for både oppdragsgivere og tilbydere. Det er dessuten nødvendig med hensyn til å sikre tilstrekkelig etterspørsel i en distriktsregion (med bare 24 000 innbyggere i alt) etter varer og tjenester som tilfredsstiller klimakrav og ‐kriterier.

De små kommunene

Per i dag gjennomføres og planlegges flere større offentlige anskaffelser i Lofotkommunene uten at det stilles miljø‐ og klimakrav i noen eller nevneverdig grad.

Små kommuner har styrker med hensyn til f.eks. kort vei til beslutning og kommunens nære kjennskap til næringsliv og innbyggerne i kommunen og regionen. Samtidig har en utfordringer mht. for eksempel til dels svært begrenset kapasitet og midler (eksempelvis er Moskenes kommune på ROBEK). – Vi ser stadig eksempler på hvordan regionalt samarbeid øker potensialet for grønn omstilling i distriktskommuner, gjennom bl.a. erfaringsutveksling, informasjonsspredning og å bistå hverandre, konkluderer Lofotrådet i sin rapport.

Bli den første til å kommentere på "Utfordrende for Lofot-kommuner å få relevant kompetanse til miljø- og klimakrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.