Utfordrer KLP på tjenestepensjon – har ikke noe med privatisering å gjøre

Anbud365: Utfordrer KLP på tjenestepensjon – har ikke noe med privatisering å gjøreBare i fjor flyttet over 40 virksomheter med offentlig pensjon til Storebrand og oppnådde med det betydelige gevinster, slår Jon M. Hippe, direktør for offentlig sektor i Storebrand, fast i et intervju med Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Anbudsviljen blant kommuner når det gjelder tjenestepensjon, er lav. En forklaring kan være at de to konkurrentene – KLP og Storebrand – har hver sin eiermodell. Anbud365 har spurt Jon M. Hippe, direktør for offentlig sektor i «utfordreren» Storebrand, hva de tenker. Det er betydelige gevinster å hente gjennom anbud, de satser på å informere om at det bare er snakk om en regulær anskaffelse der man gjør en ren økonomisk vurdering av hva som er best for kommunen. Dette ikke har noe med privatisering av kommunale tjenester å gjøre, understreker han.

Kommunene har en lang tradisjon for å benytte anbud for å kjøpe inn forsikringstjenester av alle slag, både livs- og skadeforsikringer. Når det gjelder tjenestepensjon for kommunenes ansatte, er bildet et annet. Storebrand har vært leverandør av offentlig tjenestepensjon siden 1937 og startet opp igjen med aktivt å tilby offentlig tjenestepensjon i 2019. Det har på disse to årene bare vært to anbudsprosesser. – Vi forventer at noen flere kommuner vil benytte en anbudsrunde for å finne ut hvor mye de kan spare på pensjonsutgiftene i år. Jeg tror kommunene vil komme når de ser besparelsene og fordelene kommunene får ved å hente inn tilbud, sier Hippe.

– Hva er karakteristisk for dette markedet, og hvilke eventuelle konsekvenser viser en analyse av denne situasjonen?

Hippe slår fast at de ansatte er sikret den samme pensjonsrettigheten gjennom tariffavtale og dermed er det bare kommunens kostnader og kvalitet det konkurreres om.

 – Dette burde gjøre det lett å velge anbud, men markedet kompliseres av at det er to leverandører med ulike eiermodeller, fremholder han. I Storebrand betaler man på vanlig måte en pris for hele tjenesten og er ferdig betalt. I KLP er det krav om at man må være eier for å være kunde. Dermed må man skyte inn egenkapital i selskapet. Det gjør sammenligningen av de to leverandørene mer komplisert og det kan fremstå som enkelt å forbli i KLP. Det er en mulig forklaring på den lave anbudsviljen blant kommuner. Vi tror dette vil endre seg sakte, men sikkert. I andre bedrifter med offentlig pensjon er bildet helt annerledes. Bare i fjor flyttet over 40 virksomheter med offentlig pensjon til Storebrand og oppnådde med det betydelige gevinster.

Fordeler med sterkere konkurranse?

Anbud365 spør om hvilke fordeler en sterkere konkurranse i markedet vil ha, og Hippe understreker at Storebrand tilbyr kommunene et alternativ som har gitt alle kommuner gevinster. Konkurransen virker ved at prisene har gått ned og KLP har måtte innføre et bedre system for at å gi avkastning på den innskutte kapitalen til kundene. Siden de ansatte får den samme pensjonen uavhengig av leverandør, gir konkurransen mange kommuner en mulighet til å spare store beløp uten at det påvirker de ansattes rettigheter. Å hente inn tilbud er en god måte å finne ut om dette kan gjelde din kommune. Da vil de få tall på de årlige innsparingene, hvor mye de har i egenkapitalinnskudd i KLP og hvor mye flyttingen gir i frigjort bufferkapital som de kan få til å betale fremtidige kostnader (fra sitt premiefond).

– Mange kommuner føler en lojalitet overfor KLP og vil gjerne ha KLP som leverandør – og vil gjerne utarbeide konkurransegrunnlag som er «tilpasset» KLP – eventuelt lange kontraktsperioder. Hvordan skal man eventuelt få endret dette, slik at det i større grad legges til rette for en mer åpen konkurranse?

– Ja, dette er en utfordring, konstaterer Hippe. Det vi kan gjøre, er å informere om at kommunen etter anskaffelsesregelverket skal vurdere om de må ta pensjon på anbud. Vi understreker at dette ikke har noe med privatisering av kommunale tjenester å gjøre, men er en regulær anskaffelse der man gjør en ren økonomisk vurdering av hva som er best for kommunen. Det er heller ikke noe problem å gjennomføre en god og rettferdig konkurranse rent teknisk. Det er ikke mer komplisert enn andre anbudsprosesser kommunen gjennomfører, men det kan være lurt å knytte til seg en uavhengig rådgiver. Det viktigste er at kommunen sikrer seg at den faktisk finner ut hva som er det beste tilbudet til lavest pris.

Smart med anbudsrunde

Hva en kommune kan tjene (kroner og tjenestenivå) gjennom å åpne for en reell konkurranse vil varierer fra kommune til kommune. Derfor mener Hippe at en anbudsrunde er smart for å finne ut av det. Generelt kan man si at en gjennomsnittskommune kan spare flere millioner på de regulære årlige kostnadene. I tillegg får kommunen ut sin egenkapital fra KLP som de fritt kan benytte til andre formål enn å være eier i KLP. For en gjennomsnittskommune kan dette være flere titalls millioner. For Vestland fylkeskommune var det rundt 150 millioner kroner. Ved flytting fastlegger lovverket at kundens buffere som går over et tak, skal tilføres premiefondet. – Dette skjer automatisk ved flytting og så langt har vi erfart at dette kan dreie seg om så mye som det dobbelt av den innskutte egenkapitalen, opplyser Hippe – direktør for offentlig sektor i Storebrand. Disse midlene kan kommunen bruke til å betale sine fremtidige pensjonsfakturaer og på den måten styrker kommunenes økonomi.

Les intervju med KLP på Anbud365 her.

Bli den første til å kommentere på "Utfordrer KLP på tjenestepensjon – har ikke noe med privatisering å gjøre"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.