Utkantbutikker: Et vanskelig tildelingskriterium og ett som er slettet

Anbud365: Utkantbutikker Et vanskelig tildelingskriterium og ett som er slettetKommuner som ønsker å legge til rette for at lokalt næringsliv kan delta i konkurranse om offentlige innkjøp, velger heller å bruke kriterium som service og miljø – i tillegg til pris, sier seniorrådgiver Per Kjetil Jørgensen i det statlige Merkur-programmet til Anbud365.

Skriv ut artikkelen

«Nytteverdi» eller «samfunnsnytte» kan med fordel brukes som ekstra tildelingskriterium, sto det tidligere på nettstedet til det statlige programmet Merkur.  Men «samfunnsnytte» kan være vanskelig å kvantifisere i en matrise for evaluering av anbud, sier seniorrådgiver Per Kjetil Jørgensen i Merkur-programmet til Anbud365. «Nytteverdi» er dertil senere slettet fra deres nettside om offentlige innkjøp.

Merkur-programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets verktøy for å utvikle butikker i utkantstrøk. Seniorrådgiver Per Kjetil Jørgensen sier til Anbud365 at Merkurs mål er å skape levende bygder gjennom butikkutvikling. Siden starten i 1995 har de vært opptatt av hvorledes de offentlige innkjøpsordningene virker inn på de butikkene som deltar i Merkur. En av oppgavene til Merkur er derfor å gjøre kommunene oppmerksomme på at de har et handlingsrom som innebærer at de kan legge til rette for at lokale aktører kan konkurrere om offentlige innkjøp, samtidig som kommunen følger lovverket.

«Samfunnsnytte» og «nytteverdi»

Anbud365 bidro i en artikkel for en tid tilbake, «Utkantbutikker sliter med å komme inn på det offentlige innkjøpsmarkedet», til å spre Merkurs budskap på dette området. Blant sitatene vi hentet fra nettstedet til programmet var: «Kommunen kan påverke val av leverandør ved å bestemme kva for tildelingskriterium som skal veljast. «Nytteverdi» eller «samfunnsnytte» kan med fordel brukast som ekstra tildelingskriterium, i tillegg til pris, kvalitet og leveringstryggleik. Service, miljø og nærleik til butikken kan også brukast som kriterium».

Dette har fenget interesse blant leserne, og vi har bedt Jørgensen kommentere det siterte nærmere.

– Vi mener at kommunene med fordel kan se offentlige innkjøp i et samfunnsmessig perspektiv. Hva blir effekten for lokalsamfunn og kommune dersom kommunen legger opp til en innkjøpspolitikk som i praksis ikke gjør det mulig for lokale aktører å delta i konkurransen? Dette er bakgrunnen for at vi har brukt uttrykkene «nytteverdi» og «samfunnsnytte», fremholder Jørgensen, og han fortsetter:

Handler om service

– En del av dette handler om service. Hva betyr det for folk i lokalsamfunnet at de har en lokalbutikk som både selger dagligvarer, yter gode tjenester og er en samlingsplass i bygda? Hva betyr det for skolen og barnehagen at de kan få levert varer på kort varsel? Hva betyr det for skolen at lokalbutikken kan brukes til opplæring/utplassering? Osv.

Jørgensen i Merkur-programmet påpeker at noe av dette handler om hvilken verdi butikken har for kommunen i form av arbeidsplasser, skatteinntekter og et variert næringsliv. Eller hvilken verdi det har for eldreomsorgen at bygda har en butikk som gjør at eldre kan bo lenger hjemme før flytting til eldreboliger eller sykehjem. 

Vanskelig å kvantifisere

– Vi ser at «samfunnsnytte» er uttrykk som kan være vanskelig å kvantifisere i en matrise for evaluering av anbud, erkjenner Jørgensen. Vi kjenner ikke til at et slikt kriterium har blitt brukt ved kommunal utlysing av anbud. Kommuner som ønsker å legge til rette for at lokalt næringsliv kan delta i konkurranse om offentlige innkjøp, velger heller å bruke kriterium som service og miljø – i tillegg til pris. Noen kommuner velger også å dele opp større innkjøp i mindre geografiske konkurranseområde.

– Vi har etter ei samla vurdering valgt å ta uttrykket «nytteverdi» vekk fra vår nettside-artikkel om offentlige innkjøp, opplyser Jørgensen. Men vi står fast på at kommunene har et stort handlingsrom når det gjelder å fastsette kriterium for valg av tilbyder og legge til rette for at lokale bedrifter får anledning til å delta i konkurransen.

Bli den første til å kommentere på "Utkantbutikker: Et vanskelig tildelingskriterium og ett som er slettet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.