Utvalg: Forsvaret må få farten opp ved kjøp av ny teknologi

Anbud365: Utvalg Forsvaret må få farten opp ved kjøp av ny teknologiForsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utvalgsleder Berit Svendsen, leder for Svendsen-utvalget ved overleveringen av deres rapport (foto: Torbjørn Kjosvold).

Skriv ut artikkelen

Forsvaret må få farten opp ved kjøp av ny teknologi, fremgår det av en nylig fremlagt innstilling. Utvalget bak innstillingen har erfart at ledetiden for materiellanskaffelser i forsvarssektoren i dag er så lang at teknologien gjerne er utdatert idet den skal implementeres. Det tas også til orde for en smule desentralisering av innovative anskaffelser, og utvalget vil tilbakeføre Forsvarsmateriell til Forsvaret og bli en rendyrket, profesjonell innkjøpsorganisasjon.

Det såkalte Svendsen-utvalget levert nylig sin innstilling, «Økt evne til å kombinere menneske og teknologi Veier mot et høyteknologisk forsvar». Utvalget under ledelse av Berit Svendsen hadde i oppdrag å komme med et innspill til hvordan man kan bruke relevante lærdommer fra privat næringsliv og andre offentlige virksomheter til å bedre Forsvarets evne til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse.

Blant erfaringer fra næringslivet som trekkes frem er at finansiering og prioritering innenfor investeringsbudsjettet må tilpasses at den teknologiske utviklingen som stadig går hurtigere. Derfor er det behov for å kunne hurtig iverksette og gjennomføre innovasjons- og eksperimenteringsaktiviteter, bygge demonstratorer og prøve ut ny teknologi og konsepter. Det betyr i praksis at de som beslutter og de som styrer i Forsvarsdepartementet må sørge for at ikke alle investeringsmidler bindes opp til prosjekter, heter det, og:

Store «potter» til mindre anskaffelser

– Det er avgjørende med store nok «potter» som gjør det mulig å gjøre mindre anskaffelser løpende, som muliggjør igangsetting uten at løsningen er beskrevet og at det knyttes vilje til og aksept for å ta risiko. Ved å eksperimentere og teste ut potensialet i ny teknologi, får man bedre forståelse for hva som kreves både av utvikling, anskaffelse og driftssetting.

Det fremgår for øvrig av innstillingen at utvalget er fortalt at ledetiden i dag for materiellanskaffelser i forsvarssektoren er så lang at teknologien gjerne er utdatert idet den skal implementeres. Det er m.a.o. på høy tid å prioritere eksperimenteringsaktiviteter høyere, og øke hastigheten på teknologiinvesteringer generelt.

«Bottom up»-innovasjon

Sjefene for driftsenhetene (DIF-sjefene) i Forsvaret må, heter det, i større grad få muligheten til å foreta egne innovative anskaffelser. Det store flertallet av gode ideer kommer «bottom-up» – for eksempel fra operativt personell i felt. Ved å tilføre DIF-sjefene ressurser og ansvar, er sannsynligheten også større for at mulighetene gripes, skriver utvalget i sin innstilling.

Utvalget anbefaler derfor at utvalgte sjefer får tilført et lite, men kompetent miljø («hub»), som kan ha en nøkkelrolle i å bidra til økt innovasjonstakt og være en brobygger når ny teknologi skal integreres og komme til anvendelse. Gjennom en repeterende utvikling der demonstratorer og prototyper tidlig eksponeres for og testes ut av operative miljøer, får utviklingsmiljøene rask feedback på hva som fungerer og hva som må tilpasses ytterligere. Dette gir også en betydelig bedre forståelse for hvilke tekniske og konseptuelle krav som legges til grunn for hva som skal anskaffes, noe som bidrar til å redusere risiko i påfølgende materiellanskaffelser.

Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell må tilbakeføres til Forsvaret, foreslår Svendsen-utvalget. Forsvarsmateriell bør rendyrkes som en profesjonell innkjøpsorganisasjon under forsvarssjefens ledelse, slik at Forsvaret kan styres på risiko, vesentlighet og konsekvenser av tapte muligheter ved manglende gjennomføringsevne.

Ambisjonene om å øke graden av brukernær innovasjon og eksperimentering må følges av delegering av fullmakter til å inngå samarbeid med regional tilknytning.

Forsvaret må, gjennom kravstilling ved offentlige anskaffelser, sørge for at tjenester kan leveres lokalt ved bruk av lokale aktører, blir det pekt på i innstillingen. For øvrig er Forsvarets tilstedeværelse som en stor, mangfoldig arbeidsgiver, kunnskapsorganisasjon, innkjøper og samspillspartner for næringsliv og FoU enda viktigere i Nord-Norge enn i sentrale strøk av landet.

Bli den første til å kommentere på "Utvalg: Forsvaret må få farten opp ved kjøp av ny teknologi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.