Utvalg: Rykker håndhevingspraksis på anskaffelses-området opp med roten

Anbud365: Utvalg: Rykker håndhevingspraksis på anskaffelses-området opp med rotenNæringsminister Cecilie Myrseth sjekker manus før hun skal på talerstolen får å hilse de fremmøte på NHOs anskaffelseskonferanse.

Skriv ut artikkelen

De mange på NHOs anskaffelseskonferanse nylig som lyttet til informasjon fra Anskaffelsesutvalgets andre delutredning, fikk mye å tenke på. Ikke minst gjaldt det hvordan regelverket skal håndheves om utvalget får viljen sin. Hovedsanksjonen ved alvorlige regelbrudd skal ikke lenger være overtredelsesgebyr, men å kjenne en kontrakt «uten virkning». Parolen skal være å klage før kontrakt inngås dersom det overhodet er mulig å oppdage feil i forkant. Langdryge erstatningssaker i etterkant skal så å si bli en saga blott, og Kofas rolle skal endres i pakt med denne dreiningen. Om utvalget får Regjeringen og Stortinget med seg på dette.

Relativt nybakt næringsminister Cecilie Myrseth kunne på sin side fortelle de fremmøtte på NHOs anskaffelseskonferanse at arbeidet med ny anskaffelseslov er høyt prioritert i departementet. Anskaffelsesutvalgets førte delutredning kom i november i fjor og samlet om lag 140 høringssvar. Nå er det delutredning nr. 2 det gjelder, og her er fristen for høringssvar 16. august. Sommerlektyren i år er sikret, kommenterte utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen og opplyste at de to utredningene til sammen utgjør nær 900 sider.

Prioritert lovarbeid

Statsrådens mål er trolig det samme som forgjengerens – å få en lov ferdigbehandlet i løpet av inneværende stortingsperiode, dvs. om 16-17 måneder. Hun benyttet imidlertid formuleringene «… bli fulgt opp i denne stortingsperioden», som ble oppfattet i salen som en smule mindre forpliktende enn næringsminister-forgjenger Vestres antydning da delutredning nr. 2 kom.

Hun kunne for øvrig opplyse at hun hadde vært på et møt i byggenæringen og fått med seg derfra at «det historiske» kravet om minimum 30% vekting av klima- og miljøkrav virket. Anskaffelsesutvalget har ikke støttet bruk av dette kravet, de har gått inn for utgangspunktet for et miljø- og klimakrav må være virkningen, ikke tiltaket i seg selv.

Endret håndhevelse-praksis

Den andre delutredningen fra Anskaffelsesutvalget ble et sentralt tema på NHO-konferansen, især forslaget til dreiningen i håndhevelingspraksis. Status i dag er såkalt etterfølgende erstatning, mens utvalget går inn for at poenget må være å rette opp feilen så snart den er der, og helst før kontrakt inngås. Det betyr samtidig at leverandører som søker erstatning i etterkant vil få vanskeligheter med å få kravet sitt imøtekommet om feilen kunne vært oppdaget på et tidligere tidspunkt i prosessen.

I de øvrige nordiske land er det slik at det er muligheter for en reell prøving av påståtte feil i forbindelse med en anskaffelse før kontrakt inngås. De samme vil Anskaffelsesutvalget med utvalgsleder Fredriksen i spissen nå ha. Det betyr at Kofa må innrettes slik at klagenemnda kan drive hurtig og kostnadseffektiv tvisteløsning før kontrakt inngås. Forslaget går ut på at det må foreligge en midlertidig avgjørelse innen 30 dager. Dessuten vil utvalget gjøre Kofa-avgjørelser bindende.

Partner i Simonsen Vogt Wiig, Espen Bakken, poengterte i en kommentar at denne dreiningen av håndhevelsespraksis ikke blir vellykket medmindre klagenemnda tilføres nok ressurser.

Tilsyn og «uten virkning»

I tillegg foreslår utvalget at Konkurransetilsynet skal få mandat til å drive tilsyn med det offentlige anskaffelsesmarkedet, som Konkurrensverket gjør det i Sverige. Utvalget vil også at «uten virkning» skal bli hovedsanksjonen mot ulovlige direkteanskaffelser og andre nærmere bestemte på regelverket. Det er i pakt med hovedregelen i EU. Norge har i stor grad i stedet praktisert overtredelsesgebyr som hovedsanksjon. Men slik vil ikke utvalget ha det lenger. Det betyr at Kofa må få mulighet til å kjenne en kontrakt «uten virkning».

Veiledning nødvendig

Utvalgsleder Fredriksen understreket behovet for en offentlig autorisert veiledning, lovforarbeidene fra utvalgets fungerer ikke til hjelp for de som i praksis skal etterleve bestemmelsene. Han kommenterte også at det, etter utvalgets forslag, bli en omfattende formålsparagraf.  Diskusjonen om innkjøp bare skal ta effektivitetshensyn eller også samfunnshensyn er politisk avgjort i favør av sistnevnte, derfor blir det mange formålspunkter.

Bli den første til å kommentere på "Utvalg: Rykker håndhevingspraksis på anskaffelses-området opp med roten"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.