Utvikler veiledning for krav til menneskerettigheter i anskaffelser

Anbud365: Utvikler veiledning for krav til menneskerettigheter i anskaffelserI Tromsø kommune stiller man allerede etiske krav i sine anskaffelser, men har nå utviklete en veiledning som er en videreutvikling av dette kravete, forteller prosjektleder Sigurd Glomstad, som er rådgiver anskaffelser i Seksjon for anskaffelser i kommunen.

Skriv ut artikkelen

I Tromsø kommune har man utviklet en veiledning til internt bruk for krav til menneskerettigheter i anskaffelser. Det er en foreløpig veiledning, forteller prosjektleder Sigurd Glomstad, som er rådgiver anskaffelser i Seksjon for anskaffelser i kommunen. Han legger imidlertid til at de med veiledningen har fått frem en god rutine for å ivareta etiske hensyn. Samtidig kan den tilpasses noe, slik at det ikke stilles for strenge krav til policy og rutiner, der hvor det ikke anses forholdsmessig.

– Bakgrunnsstoffet for utviklingen av kontraktsvilkåret om etiske krav ved offentlige anskaffelser hentet vi i stor grad gjennom kanalene til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), sier Glomstad. Blant annet har DFØ et webinar i opptak, «Introduksjon til nytt kontraktsvilkår om etiske krav i offentlige anskaffelser», som var nyttig. Webinaret ble gjennomført av Direktoratet DFØ) og Etisk Handel Norge (EHN). Glomstad poengterer at det også var verdifullt for prosjektet å se hva Etisk Handel Norge hadde om kontraktsvilkåret på sine nettsider. På anskaffelser.no fins dessuten maler for hvordan man kan sikre de etiske krav ved å stille kontraktsvilkår.

– Vi skaffet oss også informasjon om hvordan andre oppdragsgivere (kommunalt og statlig) hadde implementert kontraktsvilkåret hos seg, opplyser han, og selvsagt så vi hen til LOA § 5.

Foreløpig veiledning

Status er at de har laget en veiledning for intern bruk med utgangspunkt i malene. – Allerede i dag stiller kommunen etiske krav i kontrakter. Prosessen de er i gang med, er en videreutvikling av dette kravet. Dokumentene skal gå gjennom en kvalitetssikring før det foretas en endelig implementering i kontrakt, m.a.o. kan det komme endringer.

Oppdragsgiver skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter (LOA § 5). – Dette må, fremholder Glomstad, sees i sammenheng med LOA § 4, der det følger at oppdragsgiver skal opptre i samsvar de grunnleggende prinsippene om bla. forholdsmessighet og konkurranse.

Vurdering av forholdsmessighet

– En vurdering av forholdsmessighet er noe vi har rettet blikket mot, og da særlig opp mot vurderingen av om en anskaffelse omhandler såkalte «høyrisikoprodukter». På dette punktet har anskaffelser.no sin oversikt over høyrisikoprodukter vært til hjelp. Et spørsmål som vi i denne sammenheng undersøkte nærmere, var om man kunne stille samme krav i alle anskaffelser, eller om dette vil kunne bli uforholdsmessig krevende, og eksempelvis for små leverandører (eksempelvis en lokalbutikk). Noe som pekte seg ut, var kravene i malene om «policy og rutiner».

Spørsmålene de har tatt stilling til, er blant annet: Hvor mye skal man kreve av små leverandører, hva er forholdsmessig å kreve og hvordan kan vi, som oppdragsgiver, på en best mulig måte sikre at kontraktsvilkåret om etiske krav ved offentlige anskaffelser blir ivaretatt?

Bli den første til å kommentere på "Utvikler veiledning for krav til menneskerettigheter i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.