Valg av begrepsbruk utslagsgivende i nok en Kofa-sak

Anbud365 Igjen var det begrepsbruk som avgjorde en klage for Kofa. Levetid er nemlig ikke levetid i IKT-verdenen, slik «en rimelig velinformert og normalt påpasselige tilbyder vil forstå konkurransegrunnlaget». I konkurransegrunnlaget var det heller ikke gjort rede for hva som konkret menes med «levetid». Kofa analyserte seg frem til hva som måtte være en rimelig forståelse av «levetid» i denne saken, og på den bakgrunn kom klagenemnda til at den valgte leverandørs tilbud inneholdt et vesentlig avvik. BRØDTEKST Trøndelag fylkeskommune kunngjorde i mai i år en åpen anbudskonkurranse for å inngå en rammeavtale med én leverandør for anskaffelse av IT-utstyr. Anskaffelsens verdi var til 400 mill. Det kom klage på kontrakttildelingen, som ble Kofa-sak 2018/235. Klagerens påstand var at den valgte leverandøren skulle ha vært avvist, ettersom han mente at de tilbudte 2i1-PC avviker fra kravet om levetid i kravspesifikasjonen. I kravspesifikasjonen var det stilt krav om at «Alle pc-modeller som tilbys som volummodeller skal ha en levetid på minst 12 måneder». For å dokumentere oppfyllelse av kravet, ble leverandørene bedt om å legge ved «beskrivelser av de tilbudte modellenes fremdriftsplaner (roadmaps)». Hvordan forstå konkurransegrunnlaget? Avgjørelsen av hvordan konkurransegrunnlaget skal forstås, må bygge på en objektiv Fortolkning, skriver Kofa. Utgangspunktet for fortolkningen er hvordan en rimelig velinformert og normalt påpasselige tilbyder vil forstå konkurransegrunnlaget, og: - Hva som konkret menes med «levetid» er ikke nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget. Kravet relaterer seg ikke til produktets levetid slik dette uttrykket brukes i normal språkbruk, og hvor levetid forstås som hvor lang tid produktet er konstruert for å vare. Sett i lys av at leverandørene var bedt om å legge ved «beskrivelser av de tilbudte modellenes fremdriftsplaner (roadmaps)» må det forstås slik at kravet er oppstilt for å sikre at produktet fortsatt produseres og at brukerstøtte og oppdateringer ikke begrenses eller avsluttes i løpet av levetiden. Oppdragsgiverens levetidsbegrep Oppdragsgiveren har anfører at kravet til levetid må beregnes med utgangspunkt i når produktet ble annonsert for å sikre at leverandørene ikke tilbød kampanjemodeller. -Denne forståelsen ligger utenfor det som er naturlig for en rimelig velinformert og normalt påpasselig tilbyder å forstå, påpeker Kofa. Den mest nærliggende forståelsen av kravet er at levetiden skulle ta utgangspunkt i det estimerte oppstartstidspunktet for kontrakten. Henvisningen til fremdriftsplan (roadmaps) tilsier at levetid i alle fall ikke kan være kortere enn tolv måneder regnet fra utløpet av tilbudsfristen. For valgte leverandørs tilbudte volummodell for 2i1-PC, var det angitt i tilbudet: «Acer Spin 5 Pro: Annonsert februar 2018, EOL januar 2019». Klageren hevder at produktets EOL (End-of-Life) i realiteten er desember 2018. Under alle omstendigheter har valgte leverandørs tilbudte produkt en levetid på seks til syv måneder fra tilbudstidsfristen 29. juni 2018. Valgte leverandørs tilbud inneholder følgelig et avvik, ifølge Kofa: Et vesentlig avvik - Avviket gjelder en volummodell som skulle anskaffes i medhold av rammeavtalen, og det skal derfor svært lite til for at avviket må anses vesentlig. Hadde det fremkommet av konkurransegrunnlaget at innklagede ville akseptere avvik fra dette kravet, er det nærliggende at de øvrige tilbyderne kunne levert andre og rimeligere produkter. Klager har forklart at dersom selskapet hadde tilbudt samme produkt som valgte leverandør, ville denne modellen blitt priset vesentlig lavere enn det klager har priset sitt produkt. Handlekurven til klager og valgte leverandør hadde videre en prisforskjell på 1 168 kroner. Klagenemda er etter dette kommet til at avviket er vesentlig, og et brudd på regelverket.Trøndelag fylkeskommune, her ved fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, anførte at kravet til levetid i IKT-anskaffelsen måtte beregnes med utgangspunkt i når produktet ble annonsert for å sikre at leverandørene ikke tilbød kampanjemodeller.

Skriv ut artikkelen

Igjen var det begrepsbruk som avgjorde en klage for Kofa. Levetid er nemlig ikke levetid i IKT-verdenen, slik «en rimelig velinformert og normalt påpasselige tilbyder vil forstå konkurransegrunnlaget». I konkurransegrunnlaget var det heller ikke gjort rede for hva som konkret menes med «levetid». Kofa analyserte seg frem til hva som måtte være en rimelig forståelse av «levetid» i denne saken, og på den bakgrunn kom klagenemnda til at den valgte leverandørs tilbud inneholdt et vesentlig avvik.

Trøndelag fylkeskommune kunngjorde i mai i år en åpen anbudskonkurranse for å inngå en rammeavtale med én leverandør for anskaffelse av IT-utstyr. Anskaffelsens verdi var til 400 mill. Det kom klage på kontrakttildelingen, som ble Kofa-sak 2018/235. Klagerens påstand var at den valgte leverandøren skulle ha vært avvist, ettersom han mente at de tilbudte 2i1-PC avviker fra kravet om levetid i kravspesifikasjonen.

I kravspesifikasjonen var det stilt krav om at «Alle pc-modeller som tilbys som volummodeller skal ha en levetid på minst 12 måneder». For å dokumentere oppfyllelse av kravet, ble leverandørene bedt om å legge ved «beskrivelser av de tilbudte modellenes fremdriftsplaner (roadmaps)».

Hvordan forstå konkurransegrunnlaget?

Avgjørelsen av hvordan konkurransegrunnlaget skal forstås, må bygge på en objektiv Fortolkning, skriver Kofa. Utgangspunktet for fortolkningen er hvordan en rimelig velinformert og normalt påpasselige tilbyder vil forstå konkurransegrunnlaget, og:

– Hva som konkret menes med «levetid» er ikke nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget. Kravet relaterer seg ikke til produktets levetid slik dette uttrykket brukes i normal språkbruk, og hvor levetid forstås som hvor lang tid produktet er konstruert for å vare. Sett i lys av at leverandørene var bedt om å legge ved «beskrivelser av de tilbudte modellenes fremdriftsplaner (roadmaps)» må det forstås slik at kravet er oppstilt for å sikre at produktet fortsatt produseres og at brukerstøtte og oppdateringer ikke begrenses eller avsluttes i løpet av levetiden.

Oppdragsgiverens levetidsbegrep

Oppdragsgiveren har anfører at kravet til levetid må beregnes med utgangspunkt i når produktet ble annonsert for å sikre at leverandørene ikke tilbød kampanjemodeller.

-Denne forståelsen ligger utenfor det som er naturlig for en rimelig velinformert og normalt påpasselig tilbyder å forstå, påpeker Kofa. Den mest nærliggende forståelsen av kravet er at levetiden skulle ta utgangspunkt i det estimerte oppstartstidspunktet for kontrakten. Henvisningen til fremdriftsplan (roadmaps) tilsier at levetid i alle fall ikke kan være kortere enn tolv måneder regnet fra utløpet av tilbudsfristen.

For valgte leverandørs tilbudte volummodell for 2i1-PC, var det angitt i tilbudet: «Acer Spin 5 Pro: Annonsert februar 2018, EOL januar 2019». Klageren hevder at produktets EOL (End-of-Life) i realiteten er desember 2018. Under alle omstendigheter har valgte leverandørs tilbudte produkt en levetid på seks til syv måneder fra tilbudstidsfristen 29. juni 2018. Valgte leverandørs tilbud inneholder følgelig et avvik, ifølge Kofa:

Et vesentlig avvik

– Avviket gjelder en volummodell som skulle anskaffes i medhold av rammeavtalen, og det skal derfor svært lite til for at avviket må anses vesentlig. Hadde det fremkommet av konkurransegrunnlaget at innklagede ville akseptere avvik fra dette kravet, er det nærliggende at de øvrige tilbyderne kunne levert andre og rimeligere produkter. Klager har forklart at dersom selskapet hadde tilbudt samme produkt som valgte leverandør, ville denne modellen blitt priset vesentlig lavere enn det klager har priset sitt produkt. Handlekurven til klager og valgte leverandør hadde videre en prisforskjell på 1 168 kroner.

Klagenemnda er etter dette kommet til at avviket er vesentlig, og et brudd på regelverket.

Bli den første til å kommentere på "Valg av begrepsbruk utslagsgivende i nok en Kofa-sak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.