Vant frem i Kofa og får klagegebyret i retur

Anbud365: Vant frem i Kofa og får klagegebyret i returKlageren hadde i denne Kofa-saken helt rett, hans tilbud ble avvist uten hjemmel for dette i anskaffelsesforskriften. Ettersom handlingen fra oppdragsgiverens side kunne ha påvirket konkurransen, kom klagegebyret tilbake på konto.

Skriv ut artikkelen

Som en av de første som har klaget på en anskaffelse etter at det nye regelverket trådte i kraft, får han klagegebyret tilbakebetalt. Slik er det når Kofa slår fast at oppdragsgiveren har brutt regelverket på en slik måte at bruddet kan ha påvirket utfallet av den aktuelle konkurransen.

Kofa-sak 2017/58 gjelder en anskaffelse kunngjort etter at det nye regelverket trådte i kraft. Det var 31. januar i år at Grenlandskommunenes innkjøpsenhet kunngjorde sin konkurranse som gjaldt parallelle rammeavtaler om kjøp av rørleggertjenester med tilhørende produkter og materiell for vedlikehold.

Klageren i saken for Kofa mente at hans tilbud var blitt avvist uten hjemmel for dette i anskaffelsesforskriften. Klagenemnda tar sitt utgangspunkt i at avvisningen av klagerens tilbud er hjemlet § 24-8 (2) (del III). Forskriften del II åpner for å kunne avvise slike tilbud.

0% rabatt

Av forskriften § 24-8 (2) bokstav a følger det at oppdragsgiveren kan avvise tilbud som “inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene eller uklarheter som ikke må anses ubetydelige”. Bokstav e gir også adgang til å avvise tilbud som oppdragsgiver “ikke kan akseptere fordi det foreligger lignende forhold som i bokstav a til d”. Avvisningen er begrunnet i at klager oppga 0% rabatt på alle separate produkter i fane 3 av prisskjemaet, og Kofa skriver:

– Etter klagenemndas syn kan prisskjemaets utforming vanskelig leses slik at den stengte for å oppgi 0 prosent i rabatt. At de veiledende prisene (eventuelt justert for prisstigning) ikke skulle trekkes fra noen rabatt, finnes ikke å representere noen utfordringer i løpet av avtaleperioden for de produkter som det faktisk var oppgitt pris på.

«Separate produkter»

Oppdragsgiveren har dessuten fremhevet et avsnitt i prisskjemaets fane 1, og gjort gjeldende: “Bestilte «separate produkter» utover det som står i fane 3 i prisskjemaet, skal følge samme prisstruktur/kalkulasjon som de definerte produktene. Disse produktene skal rabatteres på lik linje som de definerte produktene, innenfor sine respektive produktgrupper, enten det er en flat rabattsats eller rabatt spesifisert pr. produktgruppe”. Oppdragsgiveren har ønsket “den reelle rabatten i kolonne G. Dette fordi den tilbudte rabatten skal være fast i hele avtaleperioden (4 år totalt), veiledende priser vil normalt endre seg i takt med normale prisstigninger på råvarer. På denne måten vil oppdragsgiveren og kommunene underveis i avtaleperioden kunne kontrollere at det kun er den veiledende prisen som eventuelt endrer seg fra år til år, og det vil være enkelt å sjekke fakturaene opp mot de avtalte prisene i skjemaet”.

Dette kan ikke føre frem, slår Kofa fast og fortsetter: – Heller ikke for produkter hvor det ikke skulle oppgis pris i prisskjemaet er det vanskeligere å kontrollere at det kun er den veiledende prisen som endrer seg. For disse produktene er det for øvrig ikke noen avtalt pris i prisskjemaet som fakturaene skal kontrolleres opp mot. Klagerens tilbud inneholder på denne bakgrunn ikke noe avvik fra anskaffelsesdokumentene. Det foreligger heller ingen slike “lignende forhold” som gir grunnlag for at oppdragsgiver kan velge å ikke akseptere tilbudet.

Bli den første til å kommentere på "Vant frem i Kofa og får klagegebyret i retur"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.