Var greit å ettersende bemanningsplanen som manglet, sa Kofa

Anbud365: Var greit å ettersende bemanningsplanen som manglet, sa KofaMitra-bygget på Finnsnes skal totalrenoveres. I Kofa fikk oppdragsgiveren medhold i en klagesak i forbindelse med anskaffelsen.

Skriv ut artikkelen

Oppdragsgiveren bad om å få ettersendt bemanningsplanen. Det kom det en klage på. Kravet var «tilstrekkelig gjennomføringsevne og kapasitet», og bemanningsplanen var ikke med i den valgte leverandørens tilbud. Oppdragsgiveren hevdet imidlertid at tilbudet var slik at han hadde lov til å kreve bemanningsplanen ettersendt. Kofa gav ham rett.

Temaet i Kofa-sak 2017/49 var bl.a. spørsmålet om ettersending av dokumentasjon. Klageren i saken hevdet at oppdragsgiveren (den kommunalt eide bedriften Mitra AS) gav den valgte leverandøren mulighet til å ettersende dokumentasjon i strid med regelverket. Det gjaldt en konkurranse med forhandling for anskaffelse av totalrenovering av Mitra-bygget i Finnsnes. Anskaffelsen ble kunngjort i 2016 med tilbudsfrist i januar 2017.

Da gjeldende forskrift gav oppdragsgiver mulighet til å «anmode om at fremlagte attester og dokumenter vedrørende krav til leverandøren suppleres eller utdypes». Adgangen til å innhente slike suppleringer åpner for at leverandører ikke må avvises i tilfeller hvor det er sannsynlig at selskapet oppfyller kravene til deltakelse, og hvor mindre presiseringer er egnet til å klargjøre dette.

Suppleringsadgangen

Suppleringsadgangen gjaldt for «fremlagte attester og dokumenter» og var dermed betinget av at tilbudet allerede inneholder opplysninger som er relevante for det aktuelle kvalifikasjonskravet. Av kravet til likebehandling følger det videre, presiserer Kofa, at det ikke er adgang til å be om informasjon som det vil være en konkurransefordel for leverandøren å få ettersende.

I relasjon til kravet om «tilstrekkelig gjennomføringsevne og kapasitet» ba oppdragsgiveren den valgte leverandøren om å ettersende bemanningsplan for prosjektet. Klagenemnda slår fast at det ikke er omtvistet at den valgte leverandørens tilbud ikke inneholdt en bemanningsplan. Oppdragsgiveren hevdet likevel at tilbudet som helhet inneholdt tilstrekkelig informasjon til å anse det sannsynlig at valgte leverandør oppfylte kravet til gjennomføringsevne og kapasitet.

Sammensatt vurdering

Kvalifikasjonskravet la opp til en sammensatt vurdering av hvorvidt leverandøren besitter den nødvendige kompetansen og ressursene til å gjennomføre det aktuelle prosjektet, og hvordan disse ressursene skulle prioriteres i relasjon til prosjektet. I denne vurderingen inngikk bemanningsplanen som ett element i et større sett av dokumentasjon som skulle synliggjøre leverandørenes gjennomføringsevne og kapasitet.

Kofa poengterer at det var fremlagt relevant dokumentasjon for kvalifikasjonskravet «tilstrekkelig gjennomføringsevne og kapasitet». Den valgte leverandørens tilbud inneholdt både opplysninger om hvilke ressurser selskapet som sådan var i besittelse av, samt noe om hvordan ressursene ville bli prioritert i forbindelse med prosjektet. Etter ordlyden i forskriften hadde oppdragsgiveren dermed adgang til å be om at denne informasjonen ble supplert eller utdypet, konkluderte Kofa, som heller ikke fant grunnlag for å anta at den valgte leverandøren fikk noen konkurransefordel ved å få ettersende den etterspurte dokumentasjonen.

Bli den første til å kommentere på "Var greit å ettersende bemanningsplanen som manglet, sa Kofa"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.