Var ikke mulig å rette evalueringsfeil uten å bryte grunnprinsipper

Anbud365: Var ikke mulig å rette evalueringsfeil uten å bryte grunnprinsipperEksportkreditt Norge As, her ved adm. dir Otto Søberg , burde ha avlyst en IT-konkurranse, ifølge Kofa (foto: Sturlason/Eksportkreditt Norge AS).

Skriv ut artikkelen

I denne saken var det ikke mulig for oppdragsgiveren å rette på feilene ved den opprinnelige evalueringsmodellen på en måte som ivaretar prinsippene om likebehandling og gjennomsiktighet, konkluderte Kofa i en klagesak. Konkurransen skulle dermed vært avlyst. Måten å evaluere tilbudene på ble endret og fastsatt etter åpningen av tilbudene.

I Kofa-sak 2017/21 gjaldt det en anskaffelse i regi av Eksportkreditt Norge AS fra oktober i fjor. Gjennom en åpen anbudskonkurranse skulle det anskaffes drift og support av IT-infrastruktur. Klageren som meldte seg, mente at det var gjort feil i evalueringen av tilbudene under tildelingskriteriet “Pris/kostnad”.

Her var partene enige om at den valgte evalueringsmodellen endret tildelingskriteriet sammenlignet med informasjonen tilbyderne hadde fått oppgitt i konkurransegrunnlaget. “Andre enhetspriser” var ikke tatt med i evalueringen og prisavslag ved ikke oppnådd tjenestenivå var gitt en uventet høy betydning. Som følge av klagen annullerte oppdragsgiveren tildelingen og gjennomførte en ny tildelingsevaluering med den hensikt å rette opp i de forholdene som gjorde den første evalueringen ulovlig.

Annullering av kontrakt

Av da gjeldende forskrift fremgår det at oppdragsgiveren kan annullere en beslutning om å tildele kontrakt. Bestemmelsen innebærer, påpeker Kofa, at oppdragsgiveren både kan og skal rette opp feil ved den foregående evalueringen, men at en lovlig tildelingsbeslutning ikke kan annulleres ut fra en endret skjønnsmessig vurdering.

Klagenemnda oppsummerer dessuten EU-domstolens praksis på området. Adgangen til å utdype innholdet i et tildelingskriterium etter tilbudsfristen, kan bare skje i den grad det er i samsvar med informasjonen som ble gitt leverandørene på forhånd. Når det gjelder adgangen til å fastsette evalueringsmetoden etter tilbudsåpning er dette ytterligere begrenset til tilfeller hvor det av “påviste grunde” ikke er mulig å fastsette evalueringsmetoden på forhånd.

Fastsatt etter åpning av tilbudene

– Hvorvidt evalueringsmodellen som ble benyttet i den første tildelingsevalueringen var fastsatt på forhånd, er ikke opplyst av innklagede. Det er imidlertid klart at den endrede måten å evaluere tilbudene på ble fastsatt etter åpningen av tilbudene. Etter omstendighetene bør det være en viss adgang til å gjøre endringer av både en på forhånd fastsatt modell, og å endre modell etter tildeling av kontrakten i forbindelse med retting etter forskriften, fortsetter Kofa, men:

– I motsetning til det innklagede hevder, medfører imidlertid de endringene som er gjort i denne saken, at det ble fastsatt en helt annen måte å evaluere prisen på etter at kontrakten var tildelt. Som påpekt av klager er det også nærliggende å lese konkurransegrunnlaget slik at de to underkriteriene under tildelingskriteriet “Pris/kostnad” ville bli poengsatt hver for seg, ikke at innklagede ville stipulere en totalsum for hele kontraktsperioden basert på priselementene som inngikk i begge underkriteriene. De endringene innklagede har gjort, representerer derfor ingen retting av evalueringsmodellen.

Vanskelig å se at feilen kan rettes

Slik denne saken ligger an, poengterer Kofa, er det også vanskelig å se at feilen kan rettes:

– Tildelingskriteriet “Pris/kostnad” med tilhørende underkriterier er utformet på en måte som forutsetter at tildelingskriteriet konkretiseres ved evalueringen. En retting av de feilene som beheftet den opprinnelige evalueringsmodellen, forutsetter dermed at oppdragsgiver foretar en rekke valg med hensyn til hvordan tilbudene skal evalueres etter å ha fått kjennskap til innholdet i tilbudene. I denne saken er det dermed ikke mulig for innklagede å rette på feilene ved den opprinnelige evalueringsmodellen på en måte som ivaretar prinsippene om likebehandling og gjennomsiktighet. Konkurransen må derfor avlyses.

Bli den første til å kommentere på "Var ikke mulig å rette evalueringsfeil uten å bryte grunnprinsipper"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.