Vel blåst, Kofa, hold frem som dere stevner

Anbud365: Vel blåst, Kofa, hold frem som dere stevnerDa Anbud365 for en tid tilbake stilte vårt kommentatorkorps, som bl.a. består av garvede og erfarne innkjøpere og leverandørrepresentanter, spørsmål om Kofa, var ett av ønskemålene «mer realitetsorienterte avgjørelser», et annet «mer formidling av læring fra sakene», og et tredje «mer veiledning i klagesaker til bedriftene». Adressen er Nærings- og fiskeridepartementet og Stortinget - en oppfordring om å gjøre et godt og nødvendig tiltak enda mer tilgjengelig. Det er jo budsjett- og regjeringsplattformforhandlinger nå.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Kofa runder 15 år i år, og er ingen rotløs tenåring, men en svært så moden rettskilde og regelfortolker for alle som er interessert i offentlige anskaffelser. Vanskelig, riktignok, å si om nemnda er et svar på oraklet i Delphi eller en Sareptas krukke. Det er nok dessuten ganske uviktig. Offentlige innkjøpere er etterhvert svært så kompetente i regeletterlevelse og – forståelse. Det har lavterskeltilbudet Kofa en god del av æren for. Og Kofa holder frem som de stevner. Det borger godt.

«Den store konferanseuken» nærmer seg slutten. Anskaffelseskonferansen til Difi og Kofas fagkonferanse i Bergen er vel overstått. De som var til stede – i mange hundretalls begge steder – har beriket med nye og økt kompetanse vendt tilbake til sine vante sysler. Begynnelsen av november er blitt et årvisst tidspunkt for de to største arrangementene innenfor offentlige anskaffelser. Vi skal ikke kalle arrangørene for pisk (Kofa) og gulrot (Difi), men unnlater ikke å nevne at vi har hørt karakteristikken.

1.januar 2003 trådte Kofa – Klagenemnda for offentlige anskaffelser – i funksjon. Den skulle dekke behovet for en alternativ tvisteløsningsmodell til ordinær domstolsbehandling, gi en raskere og rimeligere klagemulighet for leverandører på et lavere konfliktnivå. Og, ikke minst, være en kilde til læring. I år fyller altså Kofa 15 år, nå med et sekretariat integrert i Klagenemndsekretariatet.

Er et lavterskeltilbud

Vi kan vel slå fast at klagenemnda har fått en plass i det offentlige anskaffelsesbildet som forutsatt. Sammenlignet med alternativet som er domstolsbehandling, mener jeg at KOFA er et lavterskeltilbud, ja, konstaterte direktør Anneline Vingsgård i Klagenemndsekretariatet i ukens eksklusive intervju med Anbud365. Hun har trolig rett i det, og Kofa kjemper intenst for å holde klagebehandlingstiden så lavt det er forsvarlig:

«KOFA jobber målrettet for å få en så kort saksbehandlingstid som mulig. Vi har et kontinuerlig fokus på effektivitet i saksbehandlingen og det er lite å hente internt på å forkorte saksbehandlingstiden» (Vingsgård i Kofa-intervjuet).

Da domstolene i en periode skulle ta seg av spørsmålet om gebyr ved ulovlige direkteanskaffelser, ble slike borte som dugg for solen. Det kan trolig benyttes som en indikasjon på at å bruke domstolene til sine klager, var mer enn man de klagelystne hadde mage til. Nå er de tilbake igjen i Kofa, men i vesentlig mindre omfang, tross et rimelig klagegebyr.

Regelverk-kompetanse

Difis modenhetsundersøkelse viste at Kofa også er en viktig bidragsyter til offentlige innkjøpers evne og lyst til å etterleve regelverket. Nær 100% av de som deltok i denne undersøkelsen, slo fast at de hadde kompetanse i å følge opp regelverket. Rett nok er offentlig ansatte kjent for og opptatt av å etterleve reglene, men anskaffelsesregelverket er ingen spesifisert, detaljrik bruksanvisning. Her trengs tolkninger av hva som er det rette. Slike har Kofa gitt i hundretall opp gjennom årene. Vingsgård sier det slik i Anbud365-intervjuet: Vi mener at sakene i seg selv bidrar til å heve kompetansen innenfor regelverket ved at nemnda utførlig begrunner hvordan de vurderer klagers anførsler.

Kofa skal fortsette med å gi uhildete og grundige avgjørelser som gjenspeiler høy kompetanse innenfor regelverket for offentlige anskaffelser og praktisk forståelse, lovet Vingsgård i Anbud365-intervjuet. Dette kan vi bare glede oss over.

For mye fokus på reglene?

Fra tid til annen kommer et sukk fra innkjøpermiljøet – vi må sette innkjøpsfaglige problemstillinger mer i fokus. Regeletterlevelse må selvsagt til, men alene oppmerksomhet mot regelverket, gir ikke de ønskede gevinstene. Tja, dette er vel mer et både-og. Med solid og oppdatert regelkunnskap vet man hva man skal foreta seg, hva man har lov til og hva man ikke bør gjøre. Et godt innkjøpsfaglig skjønn oppå der blir bra, vel og merke om skjønnet og kunnskapen om det som skal nås ved hjelp av effektiv bruk av regelverket, er på plass. Difis modenhetsundersøkelse avslørte at så ikke alltid er tilfelle.

Tidvis er kravet kommet om at Kofa, selve nemnda, bør ha med seg praktikere og ikke bare godt skolerte jurister. Det har riktignok vært stille om dette lenge, lenge nå. Men da vi stilte vårt kommentatorkorps, som bl.a. består av garvede og erfarne innkjøpere og leverandørrepresentanter, var ett av ønskemålene «mer realitetsorienterte avgjørelser». Et annet var «mer formidling av læring fra sakene», og fra leverandørene var oppfordringen «mer veiledning i klagesaker til bedriftene».

Oppfordring og erkjennelse

I sum er dette en adresse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Stortinget – og en erkjennelse fra de som praktiserer offentlige anskaffelser. Erkjennelsen er at Kofa er en Sareptas krukke de mener å ha svær nytte av i egen virksomhet for å gjøre de anskaffelsene slik som forventes av dem fra storsamfunnet side. For NFD og Stortinget er det en oppfordring om å gjøre et godt og nødvendig tiltak enda mer tilgjengelig.

Bli den første til å kommentere på "Vel blåst, Kofa, hold frem som dere stevner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.