Vil at Kofa blir mer aktiv i å følge opp om oppdragsgiver lærer av avgjørelsene

Anbud365: Vil at Kofa blir mer aktiv i å følge opp om oppdragsgiver lærer av avgjørelseneEtablering av offentlig tilsyn som foreslått, vil forsterke utfordringene knyttet til oppdragsgivernes manglende utnyttelse av handlingsrommet i regelverket, ifølge regjeringen – her representert ved næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (foto: Nærings- og fiskeridepartementet).

Skriv ut artikkelen

Kofa kan, heter det i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, rette en henvendelse til den som har brutt regelverket med forespørsel om hva som vil bli gjort for å rette feilen eller unngå tilsvarende feil i fremtiden. På den måten kan Kofa bidra til profesjonaliseringen av offentlige oppdragsgivere. En slik hjemmel har Kofa brukt før, men i praksis ikke nå lenger. Ellers vender regjeringen tommelen ned for forslag om etablering av et offentlig tilsyn for anskaffelser og for utvidet klageadgang.

Også Kofa vies en smule oppmerksomhet i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, «Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». Mye tyder på at KOFA nyter stor tillit og oppfattes som et effektivt og godt tvisteløsningsorgan, heter det. For å styrke legitimiteten og gjennomslagskraften ytterligere foreslår regjeringen at Kofa tar en mer aktiv rolle i å følge opp sine avgjørelser om brudd på regelverket. Dette vil gi oppdragsgiverne et ekstra insentiv til å gjennomføre tiltak som reduserer risikoen for tilsvarende brudd i fremtiden.

Det er viktig at Kofas avgjørelser som hovedregel blir respektert for at leverandørene skal ha tillit til at klagenemnda er et reelt alternativ til domstolsbehandling.  En spørreundersøkelse kan tyde på at avgjørelsene blir respektert i de fleste saker selv om de ikke er formelt bindende, men dette, heter det, trenger vi mer kunnskap om.

Bidra til profesjonalisering

Det er flere nemnder i Norge som avsier rådgivende avgjørelser, men som retter denne type henvendelser til dem som har brutt regelverket, som for eksempel Finansklagenemnda. Klagenemnda omtaler deretter disse sakene i årsberetningen.

Regjeringen mener at på anskaffelsesområdet vil en tilsvarende oppfølging av Kofas saker være nyttig. For det første kan det bidra til bedre oppfølging og etterlevelse av Kofas avgjørelser. Dette er viktig for at leverandørene skal oppleve Kofa som et nyttig tvisteløsningsorgan. Oppfølging av brudd vil også kunne skape bedre forståelse for avgjørelsene hos oppdragsgiverne og ha en ønsket opplæringseffekt internt hos oppdragsgiverne, slik at de kan forbedre sine rutiner til senere anskaffelser. På denne måten kan Kofa bidra til profesjonaliseringen av offentlige oppdragsgivere.

Dessuten peker regjeringen på at enkelte organisasjoner har tatt til orde for å utvide klageadgangen slik at privatpersoner og frivillige interesseorganisasjoner gis klagerett ikke bare ved mistanke om ulovlige direkte anskaffelser, men også i de rådgivende sakene. Særlig gjelder dette for brudd på etterlevelsen av kravene til samfunnshensyn som miljø og menneskerettigheter. Det synes ikke regjeringen noe om, og mener at Kofa på dette punktet bør fortsette som før.

Offentlig tilsyn

Regjeringen kommenterer også det at flere representanter for leverandørsiden har foreslått at det bør etableres et offentlig tilsyn med overholdelse av anskaffelsesregelverket, for eksempel at en slik tilsynsoppgave legges til Konkurransetilsynet. Regjeringen mener at dette ikke er veien å gå.

Etablering av offentlig tilsyn som foreslått, vil forsterke utfordringene knyttet til oppdragsgivernes manglende utnyttelse av handlingsrommet i regelverket, fremhever regjeringen. Resultatet er juridisk korrekte, men lite effektive anskaffelser. For å få til effektivisering og omstilling ønsker regjeringen oppdragsgivere som tør å tenke nytt, innovere, satse på ny miljøvennlig teknologi osv. For å lykkes med dette, er det mer nyttig å satse på kompetanseoppbygging og profesjonalisering av oppdragsgiverne enn å etablere tilsyn. For mye kontroll kan føre til at forvaltningen blir så opptatt av å ikke gjøre feil at den ikke i tilstrekkelig grad greier å tenke nytt og utvikle seg.

Bli den første til å kommentere på "Vil at Kofa blir mer aktiv i å følge opp om oppdragsgiver lærer av avgjørelsene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.