Vil det igjen renne inn gebyr–klager til Kofa?

Anbud365: Vil det igjen renne inn gebyr–klager til Kofa?Tidligere statsråd Rigmor Aasrud (t.v.) flyttet kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr fra Kofa til domstolene. Statsråd Monica Mæland åpner fra 1. januar 2017 igjen Kofas adgang til å ilegge slike gebyr.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365–kommentar) Kofa får tilbake muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser 1. januar 2017. Hva skjer da? Etter fire år med bare noen ytterst få slike saker, er spørsmålet om det igjen vil renne inn med saker om oppdragsgivere som ikke har gjort kunngjøringsplikten sin. Vi har ikke truffet noen som har ment at oppdragsgivere sommeren 2012 brått snudde og fra den tid alltid vil etterleve kunngjøringsplikten.

I årsrapporten fra Kofa for 2012 skrev nemndsleder Georg Fredrik Rieber–Mohn:
– Som kjent trådte viktige forskriftsendringer i kraft 1. juli 2012. De er et resultat av EUs nye håndhevingsdirektiv og Sejersted-utvalgets implementeringsforslag. Kofa mistet kompetansen til med bindende virkning å avgjøre saker om ulovlige direkte anskaffelser. Myndigheten til å ilegge gebyr er i disse sakene overført til domstolene. Det skal bli interessant å se hvor effektiv denne håndhevelsen blir, sammenlignet med den Kofa har stått for. Det er grunn til skepsis.

Falt dramatisk

Av de 336 innkomne klagesakene til Kofa i 2011, mens Kofa fortsatt hadde kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr, var 88 gebyrsaker. Året etter, da Kofa 1. juli 2012, mistet denne kompetansen, var antallet gebyrsaker 53. I 2013 var tallet 13. Dramatisk fall.

Det mest alvorlige regelbruddet er å la være å kunngjøre oppdrag som skulle ha vært kunngjort, enten fordi man ser seg tjent med å la være eller det er reell eller påstått regelvillfarelse. Derfor skulle det slås hardt ned på slikt, og Kofa fikk i 2007 anledning til å ilegge gebyr for dem som hadde trådt feil. I den perioden klagenemnda hadde denne muligheten, innkasserte statskassen i størrelsesorden 100 millioner kroner fra «syndere».

Domstolene

Enhver kunne melde det man trodde kunne være ulovlig direkteanskaffelse, man trengte ikke være part i saken. Kofa kan fortsatt behandle saker om ulovlig direkteanskaffelse, men inntil utgangen av 2016 bare si fra at det er eller ikke er en slik forseelse.

Siden 1. juli 2012 frem til i dag har domstolene, som fikk gebyrkompetansen da, behandlet et par saker, så vidt vites. Kanskje er det noen flere, men ikke det omfang som da Kofa hadde gebyrmuligheten.

Rettssikkerhet

Det er vanskelig å tro at regeletterlevelsen med et slag endret seg til det positive sommeren for fire år siden. I fall slike «synder» ikke lenger er blitt rapportert eller anmeldt, går det ut over viktige samfunnsinteresser – ikke minst leverandør–Norges rettssikkerhet. Regjeringen mente i 2012 at domstolene var det rette stedet til å ta slike saker. Det var også andre håndhevingsregler som de skulle håndtere.

På Kofas fagdag i går sa nemndsleder Rieber–Mohn seg godt fornøyd med at regjeringen har snudd og latt både Kofa og domstolene håndtere overtredelsesgebyr i tilfelle ulovlige direkteanskaffelser. Kofa er et lavterskeltilbud, mens domstolene er et tilbud med lange behandlingstider og større kostnader.

Så får vi se hva som skjer.

Bli den første til å kommentere på "Vil det igjen renne inn gebyr–klager til Kofa?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.