Vil gjøre Difis anskaffelsesavdeling til eget senter for offentlige innkjøp

Anbud365: Vil gjøre Difis anskaffelsesavdeling til eget senter for offentlige innkjøpMiljøstiftelsen Zero, her ved daglig leder Marius Holm, poengterer at lav innkjøps- og miljøkompetanse i offentlige virksomheter fører til at det i alt for liten grad stilles miljøkrav i offentlige innkjøp (foto: Eirik Helland Urke).

Skriv ut artikkelen

– Det er positivt at det i budsjettavtalen for 2017 ble satt av 15 millioner til arbeidet med grønne anskaffelser i Difi. Dette er første skritt mot et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse, skriver miljøstiftelsen Zero i sin høringsuttalelse til innstillingen om «grønn konkurransekraft». Zero mener at denne satsingen kan gjøres enda tydeligere ved å skille anskaffelsesavdelingen hos Difi ut i et eget senter for offentlige innkjøp.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft avgav for en tid tilbake sin innstilling, som senere har vært på en høringsrunde. Ekspertutvalget tok bl.a. til orde for at offentlige anskaffelser skal være grønne. Livssyklusperspektivet skal legges til grunn i anskaffelser. Det foreslår Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, samtidig som utvalget oppfordrer til aktive innkjøpsprosesser for å fremme innovative og klimavennlig produkter og tjenester, og stimulere grønn innovasjon. Innkjøpsprosessene i dag stemples som passive.

NHO

Flere av høringsinstansene har kommentert utvalgets synspunkter på offentlige anskaffelser. NHO støtter utvalgets anbefalinger om ambisiøse funksjonskrav og livssykluskostnader. Etter NHOs syn er det mer hensiktsmessig å styrke de eksisterende innkjøpsmiljøene vi har, fremfor å opprette et nytt nasjonalt senter for innkjøpskompetanse. Difi må ta et helhetlig ansvar for alle offentlige anskaffelser, også de kommunale, ifølge NHO, som også mener at det bør etableres en søknadsbasert risikoavlastende ordning for offentlige virksomheter som foretar særlig innovative innkjøp som fremmer lavutslippsløsninger.

Norsk Vann

Støtte kommer også fra foreningen Norsk Vann. Kommuner og kommunalt eide selskaper står for store, årlige anskaffelser på vann- og avløpsområdet, og det er potensiale for å gjøre disse anskaffelsene både grønnere og mer innovative, heter det. Opprettelse av et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse kan bidra med viktig veiledning og verktøy på området.

Miljøstiftelsen Zero

Miljøstiftelsen Zero poengterer at lav innkjøps- og miljøkompetanse i offentlige virksomheter fører til at det i alt for liten grad stilles miljøkrav i offentlige innkjøp. Difi-rapporten, Kartlegging av miljøkrav i offentlige anskaffelser 2015, dokumenterer at hverken stat eller kommune legger nok vekt på miljø ved anskaffelser. Bare 25% av konkurransegrunnlagene som ble gjennomgått hadde miljø som et tildelingskriterium, og bare 0,4 % vekter miljø med 30 % eller mer.

– Konsekvensen av dette er at stat, fylker og kommuner kjøper gårsdagens løsninger og går glipp av muligheten til å være med å bygge marked for løsningene som kan konkurrere i nullutslippssamfunnet, skriver Zero. Dersom det offentlige skal evne å ta det nye regelverket om offentlige anskaffelser i bruk på en offensiv måte er det svært viktig at regjeringen følger opp ekspertutvalgets anbefalinger på dette området.

Zero mener også at det er positivt at det i budsjettavtalen for 2017 ble satt av 15 millioner til arbeidet med grønne anskaffelser i Difi. Dette er første skritt i oppfølgingen av ekspertutvalgets anbefaling om å opprette et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse og må følges opp i kommende budsjetter, slik Zero ser det. Regjeringen bør også vurdere om anskaffelsesavdelingen hos Difi bør skilles ut i et eget senter for offentlige innkjøp, for å ytterligere tydeliggjøre denne satsingen.

Bli den første til å kommentere på "Vil gjøre Difis anskaffelsesavdeling til eget senter for offentlige innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.