Vil ha økt og målrettet bruk av miljøkrav og -premiering i offentlige anskaffelser

Anbud365: Vil ha økt og målrettet bruk av miljøkrav og -premiering i offentlige anskaffelserMiljødirektoratet, her ved miljødirektør Ellen Hambro, har utredet 85 klimatiltak som gjør det mulig å nå Norges klimamål – med vekt på hva, f.eks. offentlige anskaffelser, som skal til for at tiltakene gjennomføres (foto: Geir Mogen, Buckethaus).

Skriv ut artikkelen

Økt og målrettet bruk av miljøkrav og -premiering i offentlige anskaffelser vil redusere barrierer og bidra til raskere introduksjon av utslippsfrie maskiner, kjøretøy og fartøy. Et viktig verktøy m.a.o., fremhever Miljødirektoratet i sin første kunnskapsoppdatering om klimatiltak. Blant fordelene ved offentlige anskaffelser er fleksibiliteten – minimumskrav der markedet er modent og premiere nullutslipp der markedet ikke er modent. De kan gi forutsigbarhet til markedet og samordne krav på tvers av bestillerne. Styrking av offentlige anskaffelser kan bidra til å utløse tiltak for å nå klimamålene.

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å levere årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om klimatiltak, barrierer og virkemidler. Den første – «Klimatiltak i Norge mot 2030» – er et oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler som nylig ble overrakt klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Direktoratet har utredet 85 klimatiltak som gjør det mulig å nå Norges klimamål – med vekt på hva som skal til for at tiltakene gjennomføres.

Viktig verktøy

Offentlige innkjøp er et viktig verktøy, slås det fast. Økt og målrettet bruk av miljøkrav og -premiering i offentlige anskaffelser vil redusere barrierer og bidra til raskere introduksjon av utslippsfrie maskiner, kjøretøy og fartøy. I utredningen til neste Nasjonal transportplan er det foreslått et salgsmål for gravemaskiner, dumpere, hjullastere og lastebiler til massetransport. Et slikt salgsmål vil gi et viktig signal, poengterer Miljødirektoratet i rapporten, men må følges opp med virkemidler – som for eksempel økt bruk av miljøkrav og -premiering i offentlige anskaffelser.

Fortrinn ved offentlige anskaffelser

Direktoratet konstaterer i rapporten at offentlige anskaffelser er fleksible ved at oppdragsgiver både kan stille minimumskrav der markedet er modent og premiere nullutslipp der markedet ikke er modent. Offentlige anskaffelser kan også gi forutsigbarhet til markedet ved å varsle kommende krav tidlig nok og ved å samordne kravene på tvers av bestillerne. Styrking av offentlige anskaffelser, ved for eksempel økt veiledning, standardiserte minimumskrav (forskriftsfestede eller frivillige), premiering av nullutslipp og direkte eierstyring av statlige virksomheter kan bidra til å utløse tiltakene. Dette vil særlig være viktig for tiltakene i bygg- og anleggsnæringen, hvor det offentlige står for omtrent 70 prosent av utslippene, og der deler av markedet ikke er modent for et nasjonalt krav.

Matkjøp, rødt kjøtt

Det offentlige, både stat og kommuner, kan gå foran med et godt eksempel når det gjøres anskaffelser av mat, fremholdes det i rapporten, for eksempel ved hjelp av verktøy som DFØs klimakalkulator og kriterieveileder for klimavennlig mat og måltidstjenester. Kriteriene er oppdatert i mars 2023 og inneholder også krav om å påvirke den enkelte til å velge mer klimavennlig mat.

Redusert forbruk av rødt kjøtt med en stor norskandel i fôret, vil isolert sett redusere selvforsyningsgraden. Dersom det røde kjøttet erstattes med norsk, villfanget fisk og plantekost vil selvforsyningen øke, men en slik dreining i etterspørsel mot norske varer vil kreve virkemidler. Krav i offentlige anskaffelser er et av mulige eksempler.

Bli den første til å kommentere på "Vil ha økt og målrettet bruk av miljøkrav og -premiering i offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.