Vil ha tolketjenester ut av anskaffelsesregelverket

Anbud365: Vil ha tolketjenester ut av anskaffelsesregelverketLibe Rieber-Mohn er direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Skriv ut artikkelen

Det er hensiktsmessig at tolkeoppnevninger unntas fra anskaffelsesregelverket, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til Nærings og fiskeridepartementet (NFD). Meldingen finnes i en høringsuttalelse fra IMDi til første delutredning fra Anskaffelsesutvalget. Begrunnelsen for å ville ta tolketjenester inn blant unntakene er, ifølge IMDi, at bruk av tolk er lovpålagt, og tolk er et lovregulert yrke.

Anskaffelsesutvalget er nå i gang med sin delutredning nr. 2, som skal leveres næringsministeren i første del av mai. IMDi er et fagdirektorat og forvaltningsorgan med ansvar for integreringsfeltet, og er som del av dette nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Unntak fra loven

Imidlertid er IMDis innspill til NFD myntet på delutredning 2 (NOU 2023: 26), som ble lagt frem sist høst, nærmere bestemt § 7-4. Her foreslår utvalget en rekke unntak fra lovens del III knyttet til visse tjenestekontrakter.

IMDi foreslår at tolker også inntas blant disse unntakene. Tolk er et lovregulert yrke i Norge, som fremgår av tolkeloven § 7, 3. ledd, heter det. Kvalifiserte tolker er oppført i Nasjonalt tolkeregister, som er videre regulert i Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv (tolkeloven) § 17 og 21, og tolkeforskriften §§ 9-15.

Nasjonalt tolkeregister, fremholder IMDi, kan benyttes av alle offentlige organer i forbindelse med oppnevning av tolk i tilfeller hvor det offentlige har behov for tolk etter tolkeloven § 6. Likeledes når det er nødvendig for å ivareta rettssikkerhet og yte forsvarlig hjelp og tjeneste. Ettersom bruk av tolk er lovpålagt, og tolk er et lovregulert yrke, er det hensiktsmessig at tolkeoppnevninger unntas fra anskaffelsesregelverket, heter det.

Kofa og tolker

Så langt IMDi. For halvannet år siden var nettopp kjøp av tolketjenester en svært så het klagesak i Kofa der hele ni politienheter ble ilagt store gebyr som følge av at anskaffelsen ikke var kunngjort. De to første av gebyrsakene ble også tema for domstolsbehandling, Kofa tapte i tingretten, men fik medhold i lagmannsretten. Striden den gang sto om de ulike kjøpene var «liknende kontrakter» -noe Kofa mente – eller ikke. Anskaffelsens verdi måtte derfor beregnes på grunnlag av de samlede kjøpene. Anskaffelsen oversteg både nasjonal og EØS terskelverdi.

Kvalitetstolker uten anbud

I Klassekampen for noen år siden skrev Hanne Mørk at det hvert år kjøpes tolketjenester av offentlig sektor for over 800 millioner kroner. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anslår at ca. 60 % av oppdragene er regulert gjennom anbud. Dette har utfordringer, ifølge IMDis rapport om anskaffelser av tolketjenester i offentlig sektor. Bare 12 % av tolkene ønsker oppdrag primært gjennom byråer, og de best kvalifiserte takker oftest nei; byråene tar nemlig opptil 50 % av honoraret. Offentlige virksomheter melder om mangelfull tilgang på kvalifiserte tolker, mens tolkene varsler om dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

Hun hevdet i artikkelen at det er mulig å sikre kvalitetstolker uten å bruke anbud. Oslo tingrett alene står for 43 % av saker med tolk på landsbasis. I 2016 ble det ble brukt tolk i nesten halvparten av tingrettens saker – uten anbud. Oslo Tingrett, UDI, Politiets Utlendingsenhet og Oslo Universitetssykehus innkaller i stedet direkte tolkene gjennom egne kalenderordninger, med bedre resultat enn etater som bruker anbud.  I 2018 hadde for eksempel 94 % av tolkene i Oslo tingrett statsautorisasjon eller tolkeutdanning.

Hanne Mørk er statsautorisert translatør med lang erfaring som konferansetolk og rettstolk i Norge og utlandet.

Bli den første til å kommentere på "Vil ha tolketjenester ut av anskaffelsesregelverket"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.