Vil se om svenske tiltak kan føre til økt offentlig kjøp av økologisk mat i Norge

Anbud365: Vil se om svenske tiltak kan føre til økt offentlig kjøp av økologisk mat i Norge Målet med prosjektet er å identifisere de viktigste politiske tiltakene og virkemidlene som er gjennomført i Sverige som har ført til økt økologiske andel i offentlige innkjøp, fremgår det av en prosjektsøknad til Landbruksdirektoratet, her ved sin adm. dir. Jørn Rolfsen (foto: Torbjørn Tandberg).

Skriv ut artikkelen

Et forslag til et prosjekt for å finne ut hvordan man gjennom offentlige anskaffelser kan øke andelen økologisk mat, ligger nå på Landbruksdirektoratets bord. Det er AgriAnalyse som står bak søknaden om økonomisk støtte til prosjektet. Det er erfaringene fra Sverige som skal analyseres for å se om noen av tiltakene der kan benyttes i Norge. – Å stille krav til økologisk mat ved offentlige anskaffelser kan være en måte for norske myndigheter å følge opp krav om økt bærekraft, heter det i prosjektbeskrivelsen.

AgriAnalyse eies av Norsk Landbrukssamvirke (70 prosent) og Norges Bondelag (30 prosent), og er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk. Prosjektet det er søkt penger om, er tenkt å vare fra 2019 – 2021. Hovedkilden i arbeidet vil være dokumentanalyse.

Anbud365 får opplyst i Landbruksdirektoratet at søknaden “Økt andel økologisk mat i offentlig innkjøp …” er en av over 40 søknader til ordningen “Utviklingstiltak innen økologisk landbruk”. Direktoratet har mottatt mange gode søknader og det er stor konkurranse om midlene.  Man forventer å ha fattet alle vedtak i løpet av desember 2018. Søknaden er nå under behandling og det er ikke tatt stilling til om det blir et positivt eller negativt vedtak.

Det har vært en økning i omsetning av økologiske matvarer i Norge, men markedet for økologisk mat er fortsatt lite. En flaskehals er en effektiv verdikjede med sikre avsetningsmuligheter. I 2018 la regjeringen frem «Nasjonal strategi for økologisk produksjon», som påpeker nettopp dette, heter det i prosjektbeskrivelsen. Den nye strategien sier ellers at storhusholdning er viktig for å utvikle markedet for norskproduserte økologiske varer, sikre omsetningen av økologiske varer i et større volum, samtidig som det kan være avgjørende for mindre og mellomstore produsenter.

– Her kan staten, gjennom offentlige innkjøp til storhusholdning, være med å utvikle markedet og sikre omsetningen. Per i dag er det mulig å stille krav for å øke andelen økologiskmat i offentlige innkjøp, konstateres det i prosjektbeskrivelsen.

Oppfølging av krav om økt bærekraft

Det er per i dag mulig å stille krav for å øke andelen økologisk mat i offentlige innkjøp. I Lov om offentlige anskaffelser § 5 står det at “Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant”. – Å stille krav til økologisk mat ved offentlige anskaffelser kan dermed være en måte for norske myndigheter å følge opp krav om økt bærekraft, skriver AgriAnalyse.

I flere andre land i Europa spiller det offentlige en langt viktigere rolle i omsetningen av økologiske varer gjennom å skape markedsmuligheter gjennom offentlige innkjøp. I 2017 kom den svenske regjeringen med strategien “En livsmedelsstrategi för Sverige -fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”, et av målene er at 60 prosent av offentlige matforbruk skal være økologiske innen 2030. I 2016 lå andelen på i overkant av 30 prosent.

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet er å identifisere de viktigste politiske tiltakene og virkemidlene som er gjennomført i Sverige som har ført til økt økologiske andel i offentlige innkjøp. Det er dessuten et mål å diskutere hvilke av disse tiltakene som kan overføres til Norge, og komme med noen konkrete anbefalinger. Det forventes å kunne identifisere viktige politiske tiltak, men også muligheten for å finne andre faktorer som er avgjørende for å kunne øke den økologiske andelen.

Hovedmålgruppen er beslutningstakere, men også andre som jobber innenfor norsk økologisk mat i storhusholdning, som Debio Info, Økoløftprosjektet, Økologisk Norge, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Et mål er å øke oppmerksomhet og informasjon om mer offentlige innkjøp av økologiske matvarer, som igjen kan gi norske økologiske bønder bedre og mer stabile avsetningsmuligheter for sine varer.

Bli den første til å kommentere på "Vil se om svenske tiltak kan føre til økt offentlig kjøp av økologisk mat i Norge"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.