Vil ut av innkjøpssamarbeid for å kunne kjøpe mer fra lokalt næringsliv

Anbud365: Vil ut av innkjøpssamarbeid for å kunne kjøpe mer fra lokalt næringslivSortland kommunes varaordfører, Tove M. Bjørkmo, illustrerer i en avisartikkel hvordan lokal advokatkompetanse på bl.a. anskaffelser kan bli kontaktet av kommunen når den inviterer tre mulige leverandører til konkurranse om mindre oppdrag. I et innkjøpssamarbeid er det ikke uten videre slik.

Skriv ut artikkelen

Så langt som mulig bør Sortland kommune gjøre innkjøp lokalt og regionalt, dvs. i Vesterålen. Å være med i innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Nordland (SIIN) gjør det vanskelig. Derfor driver kommunen i år og ser på hvordan man skal organisere sine anskaffelser i fremtiden, trolig utenfor innkjøpssamarbeidet. Ett av ankepunktene mot deltakelse i innkjøpssamarbeidet er at konkurransene ofte utformes etter største brukers behov og strategier. Bodø kommune er størst og samtidig vertskommune for samarbeidet. Sortland er en av to kommuner i samarbeidet fra Vesterålen.

Sortland kommunestyre har vedtatt å si opp samarbeidsavtalen med SIIN (Samordna innkjøp i Nordland) med virkning fra kommende årsskifte. Kommunedirektøren var ikke tilfreds med innkjøpssamarbeidet, og ønsket å benytte 2022 til å evaluere av hvordan framtidig organisering av innkjøp i Sortland kommune burde være for å ivareta egne behov – og vurdere om de videre skal fortsatt være en del av ordningen. Dette fikk han kommunestyret med på.

Liten påvirkningskraft

I den nye vedtatte strategisk næringsplan for Sortland kommune står det beskrevet at lokalt næringsliv skal prioriteres så langt dette lar seg gjøre, innenfor de lover og regler som regulerer offentlige anskaffelser. Dette premisset vil være utfordrende å tilfredsstille med dagens organisering av innkjøp, fremgår det av kommunedirektørens redegjørelse. Slik samarbeidet med SIIN fungerer i dag, oppleves dette ikke som optimalt for Sortland kommune. De opplever det som at den enkelt kommune har liten påvirkningskraft, og at konkurransene ofte utformes etter største brukers behov og strategier.

Det stilles stadig strengere krav, og høyere kompetanse til gjennomføring av offentlige anskaffelser, noe som medførte at kommunen i 2019 ansatte en egen innkjøpsansvarlig for å bistå alle kommunale sektorer med innkjøpsfaglige råd-, veiledning-, beslutningstøtte innenfor alle deler av offentlig anskaffelser både på operativt og strategisk nivå, fremgår det av kommunedirektørens redegjørelse.

Manglende integrasjon

Sortland kommune har dessuten Visma Enterprise AS på sitt økonomi- og innkjøpssystem, men ved å delta i innkjøpssamarbeidet er kommunen forpliktet til å benytte Aksess innkjøp AS. Dette er imidlertid ikke integrert med Visma Enterprise AS. Manglende integrasjoner mellom innkjøps- og økonomisystem betyr manglende samhandling, effektivitet og hel digitale anskaffelses- og faktura prosesser, som i praksis betyr manuelle arbeidsprosesser og et kompromiss i oppnådd kontroll og effektivitet i organisasjonen.

I et innlegg i Bladet Vesterålen skriver kommunens varaordfører, Tove M. Bjørkmo, at ordføreren mener at kommunen kan – for næringslivet i kommunen – så langt som mulig gjøre innkjøp lokalt og regionalt. En av begrunnelsene for å si opp samarbeidsavtalen med SIIN var at lokalt næringsliv i større grad skal kunne være tilbyder på innkjøpsavtaler med Sortland kommune.

Advokattjenester

Ordføreren er opptatt av å gjøre avtaler på vegne av Sortland kommune som både er i tråd med gjeldende regelverk og gir best mulig kvalitet på varer og tjenester. Men det vil i noen sammenhenger medføre at man må ut av regionen for å gjøre nødvendige innkjøp, heter det i innlegget.

Hun trekker frem kjøp av advokattjenester. Noen av disse kjøpene er unntatt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Likevel må kommunen sørge for konkurranse om kontrakten ved at en gjør oppdraget kjent for et rimelig antall leverandører, for på denne måten å oppnå best mulig pris og kvalitet i det relevante markedet. Forutsatt at slik kompetanse finnes lokalt, vil lokale advokatkontorer kunne få slike henvendelser, skriver varaordføreren.

Bli den første til å kommentere på "Vil ut av innkjøpssamarbeid for å kunne kjøpe mer fra lokalt næringsliv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.