Vil utvikle ny modell for kommuneledelse for å få fart på innovative anskaffelser

Anbud365: Vil utvikle ny modell for kommuneledelse for å få fart på innovative anskaffelserModellen som skal utvikles, baseres på praksisnær aksjonsforskning av seks innovative anskaffelser i deres respektive kontekst, heter det i søknaden til Forskningsrådets FORKOMMUNE-program. På bildet adm. dir. i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen (foto: Norges forskningsråd).

Skriv ut artikkelen

Innovative anskaffelser skal bli generell praksis i kommuner, det vil si at slike anskaffelser skal bli like naturlige og lette å gripe fatt som alle andre anskaffelser. Målet er at 10 % av alle anskaffelsene skal være innovative, i dag er bare 2% det, selv om det i en årrekke har vært høyt på den offentlige dagsordenen. Da trengs grep for ny ledelsesmodell, og en «tung gruppe» kommuner sammen med NTNU og Leverandørutviklingsprogrammet søker nå om midler til utvikling av en slik modell.

Basert på arbeidet i Nasjonalt program for leverandørutvikling søker Trondheim kommune, Bergen kommune og Bærum kommune i samarbeid med NTNU, Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) og leverandørutviklingsprogrammet om midler i Forskningsrådets FORKOMMUNE-program for å utvikle en ny organiserings- og ledelsesmodell for effektivisering og forankring av innovative anskaffelser i kommunene og i økosystemet rundt.

Opp fra 2 til 10%

Nasjonalt er målet at innovative offentlige anskaffelser skal utgjøre 10% av de samlete offentlige anskaffelsene, heter det i søknaden. I dag gjennomføres mindre enn 2% av offentlige anskaffelser som innovative anskaffelser. I en nylig OECD-rapport ble det konkludert med at hovedutfordringen for Norge innenfor innovative anskaffelser er å komme «fra gode eksempler til generell praksis». Det pekes spesielt på behov for endring i to dimensjoner:

  • I Norge må man i større grad betrakte innovative anskaffelser som et strategisk verktøy for å styre og forbedre den offentlige sektoren.
  • I Norge må man forbedre den generelle kompetansen på gjennomføring av innovative anskaffelser.

I søknaden påpekes det at det derfor er et stort behov for å øke antallet innovative anskaffelser, samtidig som det er nødvendig å sikre at disse gjennomføres på en kostnadseffektiv måte, med høy kvalitet i prosessen, slik at både sannsynligheten for reell innovasjon og innovasjonshøyden øker. Forskning viser at gjennomføring og forankring av innovative anskaffelser er utfordrende, både på grunn av forhold i kommunens indre kontekst (innovasjonskultur, -prosesser, -kompetanse og strukturer), og i den ytre konteksten (økosystemet, og spesielt leverandørene og andre kommuner).

Skal bli «generell praksis»

Modellen som skal utvikles, baseres på praksisnær aksjonsforskning av seks innovative anskaffelser i deres respektive kontekst. Målet er at innovative anskaffelser skal bli «generell praksis» som skaper verdi for alle involverte, og positive økonomiske, miljømessige og sosiale effekter. Bedre samspill internt i kommunen og med brukere vil styrke kostnadseffektiv verdiskaping, og utvikle kompetansen i og om innovative anskaffelser.

Bedre samspill med leverandører vil fremme kommunenes rolle som næringsutvikler og styrke leverandørenes konkurransekraft, fremgår det av søknaden. Samspill med andre kommuner vil styrke markedspåvirkningen og sikre effektiv spredning av innovasjon. Samspill med aktører som tilbyr bistand og utdanning innen innovative anskaffelser vil styrke kommunenes evne til å skape innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, bidra til at innovative anskaffelser blir generell praksis, og sikre velferdssamfunnet for fremtiden.

Bli den første til å kommentere på "Vil utvikle ny modell for kommuneledelse for å få fart på innovative anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.