Ville ikke delta i anbudskonkurranse, men tok konkurransen til retten etterpå

Anbud365: Ville ikke delta i anbudskonkurranse, men tok konkurransen til retten etterpåKristiansand kommune, her ved kommunedirektør Camilla B. Dunsæd, gjorde alt rett konstaterte Agder tingrett i en avgjørelse i en sak som gjaldt retten til å bringe inn el-sparkesykler tilhørende en aktør som ikke hadde tillatelse til utplassering.

Skriv ut artikkelen

De ville ikke delta i Kristiansand kommunes anbudskonkurranse om tildeling av tillatelse til å utplassere el-sparkesykler. Derimot tok de konkurransen og den lokale forskriften som lå til grunn, til retten. Forskriften var ulovlig og konkurransen ugyldig, var påstanden. Ut av det kom det ingen midlertidig forføyning slik de ønsket, kommunen fikk rettens medhold og saken kostet el-sparkesykkel-selskapet over en halv million i sakskostnader.

Saken for Agder tingrett (22-088360TVI-TAGD/TKRI) gjaldt krav fra Ryde Technology As om midlertidig forføyning overfor Kristiansand kommune med krav om at kommunen skulle forbys å fjerne elektriske sparkesykler eid av selskapet.

Bakgrunnen var at Kristiansand kommune hadde utarbeidet en lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Av forskriften fremgår det at tildeling av tillatelse vil skje etter gjennomføring av konkurranse etter reglene for offentlige anskaffelser. Agder Kollektivtrafikk AS (AKT), heleiet av Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, inviterte med utgangspunkt i forskriften interesserte leverandører til å inngi tilbud. I konkurransegrunnlaget ble det fastsatt nærmere krav til tilbyderne.

Deltok ikke

Etter gjennomført konkurranse ble tillatelse tildelt to selskaper. Ryde Technology AS deltok ikke i konkurransen med den begrunnelse var at de ikke ønsket å gjøre sine tjenester tilgjengelige via AKTs billettsystemer. Det offentlige, heter det, kan ikke kreve integrering i AKTs systemer som motytelser for å gi tillatelse til utleie.

Sammen med Agder Kollektivtrafikk hadde administrasjonen i Kristiansand kommune utarbeidet et forslag till lokal forskrift. Ryde Technology AS anførte at hjemmelsloven ikke åpner for en slik anbudsprosess og at den lokale forskriften følgelig er ugyldig.

Tjenestekonsesjoner

Men retten kom til at verken lovens ordlyd eller forarbeider legger begrensinger på hvordan en tillatelsesordning kan utformes. Heller ikke fant retten andre forhold som tilsier at å følge prosedyrebestemmelsene for tjenestekonsesjoner ved gjennomføringen av konkurransen om tildeling av tillatelser, er i strid med hjemmelsloven eller EØS-avtalen.

Etter rettens syn er det dermed ikke noe som tilsier at tillatelse ikke kan gis i form av en tjenestekonsesjonskontrakt, forutsatt at ordningen ikke utformes i strid med hjemmelsloven, legalitetsprinsippet og overordnede rettsnormer, inklusive EØS-retten.

Lovlig prosess

En anbudsprosess slik Kristiansand kommune har lagt opp til, er lovlig, konstaterte tingretten, og den lokale forskriften er følgelig ikke ugyldig på dette grunnlaget. Den lokale forskriften er vedtatt på lovlig måte av kompetente myndigheter og er etter rettens syn ikke beheftet med verken personelle eller prosessuelle kompetansemangler.

Formålet med anskaffelsesregelverket, bemerker domstolen, som kommunen har forholdt seg til i denne saken, er bl.a. å ivareta hensynet til effektiv bruk av samfunnets ressurser og å sikre integritet og tillit. Regelverket gir omfattende og presise regler om saksbehandlingen – planlegging, gjennomføring og avslutning av anbudskonkurranse, og også om gjennomføring av kontrakten.

En tillatelsesordning med et begrenset antall utleiere er både egnet og nødvendig for å oppnå det tvingende allmenne hensynet om å sikre fremkommelige og trygge offentlige rom, konstaterer Agder tingrett.

Bli den første til å kommentere på "Ville ikke delta i anbudskonkurranse, men tok konkurransen til retten etterpå"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.