Virke: Har offentlige innkjøpere fulgt opp brevet fra Mæland?

Anbud365: Virke: Har offentlige innkjøpere fulgt opp brevet fra MælandAnita Sundal er advokat næringspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke og har hatt en hånd med i utarbeidelsen av organisasjonens innspill til den kommende stortingsmeldingen.

Skriv ut artikkelen

Næringsministeren sendte tidligere i år brev til flere hundre offentlige innkjøpere. De ble bedt om å være med på å løse viktige samfunnsutfordringer. Nå vil Hovedorganisasjonen Virke ha svar på i hvilken grad statsrådens anmodninger er fulgt opp. Den varslede stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er en egnet anledning til slik rapportering, mener Virke i sitt innspill til meldingen.

Virke mener at stortingsmeldingen også bør behandle problemstillinger som er aktuelle for særskilte deler av næringslivet, slik som små og mellomstore bedrifter og områder der det offentlige har en stor del av markedet. – Vi mener det i utgangspunktet er riktig at den nye loven får «lov å virke» noe tid, før det er naturlig å foreslå større endringer i selve regelverket om offentlige anskaffelser, heter det.

Likeledes mener Virke at det er viktig med kunnskap om offentlige anskaffelser. Svar på spørsmål som for eksempel hvem kjøper hva, fra hvem og etter hvilken prosedyre, gir et grunnlag for å kunne trekke erfaringer og gjøre beslutninger om det er behov for justeringer i regelverk, praksis og lignende. Hovedorganisasjonen mener derfor det er viktig at en ny stortingsmelding fremskaffer et godt faktagrunnlag, herunder gjennom statistikk og annet erfaringsmateriale.

Næringsministerens anmodninger

I innspillet vises det også til næringsminister Monica Mælands brev fra tidligere i år til 700 innkjøpere der de ble bedt om å være med på å løse viktige samfunnsutfordringer. Det er naturlig, skriver Virke, at det i stortingsmeldingen redegjøres for i hvilken utstrekning næringsministerens anmodninger er fulgt opp. Likeledes bør det søkes å gi en redegjørelse for hvorfor resultatene er som de er, og hvilke effekter dette har hatt. Virke ønsker for øvrig svar på om Statens innkjøpssenter følger oppfordringen næringsministeren gav – blant annet i hvilken grad anskaffelsene deles opp i delkontrakter.

Innkjøpskompetanse og innovasjon

Det er et vedvarende behov for å styrke innkjøpskompetansen, og vi mener dette er særskilt fremtredende nå i overgangen til et nytt regelverk, fremholder Virke, som også etterspør en konkretisering av hvordan innovasjon skal fremmes gjennom offentlige anskaffelser. En stortingsmelding vil være en egnet plattform for dette, heter det, og: – Vi ber særskilt om at såkalte velferdsobligasjoner omtales, inkludert hvordan kommuner og andre kan gå frem for å få gjennomført slike.

Virke mener dessuten at små og mellomstore bedrifter bør få en egen omtale i stortingsmeldingen, der regelverket og innkjøpsorganiseringens påvirkning på denne delen av næringslivet analyseres særskilt.

Bli den første til å kommentere på "Virke: Har offentlige innkjøpere fulgt opp brevet fra Mæland?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.