Virke: Plikt til e-faktura kan gi økt risiko for avlysning av konkurranser

Anbud365: Virke Plikt til e-faktura kan gi økt risiko for avlysning av konkurranserDersom en plikt til elektronisk faktura for anskaffelser omfattet av anskaffelsesloven innføres, bør iverksettelsestidspunkt fastsettes i en dialog med næringslivets aktører for å ivareta hensynet til at særlig små og mellomstore virksomheters adgang til offentlige markeder. På bildet Virkes adm. dir. Ivar Horneland Kristensen.

Skriv ut artikkelen

Virke er enig i at det kan pålegges en plikt til elektronisk faktura for anskaffelser omfattet av anskaffelsesloven, dvs. anskaffelser over 100 000. Men, skriver Virke i sin høringsuttalelse om e-faktura, en slik plikt medfører også større risiko for at oppdragsgivere gjør feil, og at de må avlyse konkurranser og avholde dem på nytt. Leverandør-organisasjonen legger imidlertid til at avlysning på grunn av ubetydelige feil, som det å glemme å kreve e-faktura vil være, kan fremstå som lite hensiktsmessig.

Hovedorganisasjonen Virke representerer over 21 000 virksomheter i handels- og tjenestenæringene, blant disse en rekke som er med på eller interessert i å delta på det offentlige markedet. I sin høringsuttalelse om e-faktura påpeker Virke at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forslaget gjennom forskriftsfastsettelsen går lenger enn EU ved å pålegge alle offentlige oppdragsgivere å aktivt kreve elektronisk faktura. Dette må fremgå av kontrakten mellom partene, og også adresseres i konkurransegrunnlaget for anskaffelsen, heter det.

Det fremgår av høringsnotatet at kravet om bruk av EHF-faktura (elektronisk handelsformat) i norsk offentlig sektor har hatt en betydelig effekt også i privat sektor, som frivillig har tatt i bruk EHF-faktura for fakturering mellom næringsdrivende. Tall fra ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) viser at tilnærmet alle offentlige virksomheter kan ta imot EHF-faktura, og at mer enn 100.000 private virksomheter kan gjøre det samme. Virke mener det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette, og at elektronisk faktura vil bli mer og mer vanlig.

Spørsmål i høringsnotatet

– Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs. alle anskaffelser over NOK 100.000, spør Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sitt høringsnotat og Virke svarer:

– Virke er enig i at det kan pålegges en plikt til elektronisk faktura for anskaffelser omfattet av anskaffelsesloven. I dette tilfellet vil alternativet være at utviklingen mot mer bruk av elektronisk faktura får gå sin gang uten at det innføres plikt til bruk av slik. Virke vil understreke at vi mener det er bra at det offentlige med sin elektroniske faktura-praksis har lagt til rette for nødvendig digitalisering, heter det, og Virke fortsetter:

Vanskelig grensesnitt

– Departementet bør imidlertid hensynta at en pliktregel også medfører større risiko for at oppdragsgivere gjør feil, og at de må avlyse konkurranser og avholde dem på nytt. Pliktregelen skal trolig ikke gjelde faktura med sensitivt innhold. Ved å oppstille en generell pliktregel skapes det derfor et vanskelig grensesnitt mellom tilfeller hvor oppdragsgiver må, og tilfeller hvor oppdragsgiver ikke kan, kreve elektronisk faktura. Avlysning på grunn av ubetydelige feil, som det å glemme å kreve e-faktura vil være, kan fremstå som lite hensiktsmessig.

Dersom slik plikt innføres, bør, slik Virke ser det, iverksettelsestidspunkt fastsettes i en dialog med næringslivets aktører for å ivareta hensynet til at særlig små og mellomstore virksomheters adgang til offentlige markeder.

Bli den første til å kommentere på "Virke: Plikt til e-faktura kan gi økt risiko for avlysning av konkurranser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.