Virke: Uheldig strategivalg fra Statens innkjøpssenter rammer SMB-ene

Anbud365: Virke Uheldig strategivalg fra Statens innkjøpssenter rammer SMB-eneVirke inviterer i en henvendelse Nærings- og fiskeridepartementet til å møte en virksomhet som kan formidle sine erfaringer med Statens Innkjøpssenter innenfor området. På bildet leder av arbeidslivs- og næringspolitikk i Virke, Anita Sundal.

Skriv ut artikkelen

Statens Innkjøpssenter har ved anskaffelser valgt en strategi som kan være uheldig for mindre leverandører, mener Hovedorganisasjonen Virke og tar forholdet opp med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). De ber om at betydningen Statens Innkjøpssenter har hatt på markedet, blir omtalt i den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Meldingen bør også gir en omtale av konkrete tiltak for å sikre små og mellomstore virksomheter tilgang til offentlige markeder, heter det. 

Hovedorganisasjonen Virke er også tidligere kommet med flere innspill til arbeidet med stortingsmeldingen, som er ventet ved påsketider i år. Blant Virkes poenger den gang var at små og mellomstore bedrifter bør få en egen omtale i stortingsmeldingen, der det analyseres særskilt hvilken påvirkning regelverket og innkjøpsorganiseringen har på denne delen av næringslivet.

I innspillet som ble sendt departementet like før jul sist viser organisasjonen til at den er gjort kjent med enkelteksempler som understreker behovet for å løfte frem små og mellomstore leverandørers situasjon:

Statens innkjøpssenter

– Statens Innkjøpssenter har ved anskaffelser knyttet til Forbruksmateriell-avtalen, valgt en strategi som kan være uheldig for mindre leverandører, heter det i brevet fra Virke. Profilartikler var for eksempel kun lagt inn som en opsjon uten mulighet for deltilbud. Aktører som kun tilbyr profilartikler, som typisk er små og mellomstore virksomheter, hadde derfor i praksis ikke mulighet til å delta på selvstendig grunnlag.

– Små og mellomstore bedrifter må derfor inngå som underleverandør i et anbudssamarbeid med større leverandører dersom de skal kunne delta i slike konkurranser, fremholder Virke. Dette stiller slike bedrifter i en uheldig markedsposisjon. I tillegg medfører den senere tids avgjørelser fra Konkurransetilsynet og Høyesterett at man må være svært forsiktig med å inngå i anbudssamarbeid, dersom de ikke skal risikere store bøter. Samlet medfører disse forhold at små og mellomstore bedrifter i stor grad i praksis utelukkes fra offentlige markeder.

Egen omtale av SMB

Virke minner om at små og mellomstore bedrifter er viktige for norsk økonomi og står for om lag halvparten av verdiskapingen. Det er, understrekes det, positivt at regjeringen i møte med Virke signaliserte at de ønsker å gi små og mellomstore bedrifter en egen omtale i stortingsmeldingen.

Betydningen av at små og mellomstore virksomheter ikke i praksis ekskluderes fra konkurranser understrekes, og: – Vi ber om at betydningen Statens Innkjøpssenter har hatt på markedet blir omtalt i meldingen, og at meldingen også gir en omtale av konkrete tiltak for å sikre små og mellomstore virksomheter tilgang til offentlige markeder.

Bli den første til å kommentere på "Virke: Uheldig strategivalg fra Statens innkjøpssenter rammer SMB-ene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.