Vurderer øremerking av midler til innovative og klimavennlig anskaffelser

Anbud365: Vurderer øremerking av midler til innovative og klimavennlig anskaffelserKlima- og miljøminister Vidar Helgesen har lagt frem regjeringens klimamelding, der offentlige anskaffelser fremstilles som ett av verktøyene for å nå klimapolitiske mål (foto: Bjørn Stuedal).

Skriv ut artikkelen

Regjeringen vil vurdere om det skal innføres et eventuelt mål om at en andel av statlige midler til offentlige anskaffelser skal gå til innkjøp av innovative og klimavennlige løsninger. Dette fremgår av klimameldingen, som Regjeringen har lagt fram. Blant verktøyene man tenker seg tatt i bruk for å nå klimamålene, er offentlige anskaffelser, og behovet for kompetanse blir understreket i meldingen.

I «Meld. St. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid» heter det at offentlige anskaffelser kan være et virkemiddel for å bidra til utslippsreduksjoner. Oppdragsgivere kan bidra til å ta i bruk mer klima- og miljøvennlige løsninger. Det er et potensiale innen transport, bygg og anlegg, og avfall. Regjeringen forventer at det offentliges forbruk og investeringer støtter opp om miljø- og klimapolitiske målsettinger.

Det nye anskaffelsesregelverket gjennomfører blant annet revidert EU-regelverk. Det tilrettelegger for at medlemslandene kan benytte anskaffelser som strategisk virkemiddel i implementeringen av Europa 2020-strategien. Det fremgår av loven at offentlige virksomheter skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.

Krever kompetanse

Effektive offentlige anskaffelser krever også innkjøpsfaglig kompetanse, fremholder regjeringen i klimameldingen. For å fremme effektiv virkemiddelbruk som bidrar til mer klima- og miljøvennlige løsninger, vil det derfor i oppfølgingen av relevant regelverk være viktig å støtte seg på den anskaffelsesfaglige kompetansen til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Nasjonalt program for leverandørutvikling. Difi skal i 2017 styrke sin kompetanse på klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. I budsjettforliket for 2017 er det avsatt 15 millioner kr til en satsing i Difi for veiledning og kompetanse om grønne offentlige anskaffelser, både på statlig og kommunalt nivå.

Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for at statlige og kommunale anskaffende enheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. Regjeringen har styrket bevilgningen til programmet, hvor det over Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 bevilges over 10 millioner kroner, en økning fra et tilskudd på 750 000 kroner i 2015.

Innovasjonspartnerskap

I det nye anskaffelsesregelverket ble det innført en ny prosedyre kalt innovasjonspartnerskap. Regjeringen lanserte industrimeldingen at den vil utvikle en satsing på offentlig-privat innovasjon i Innovasjon Norge. Den vil kunne bidra til utvikling av miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger. Flere andre land har ordninger for offentlig-privat innovasjon som også gir særskilt prioritering for samfunnsutfordringer som klima- og miljø.

Regjeringen vil i 2017 og 2018 også arbeide med å utvikle en mer helhetlig anskaffelsespolitikk og identifisere tiltak for å forbedre offentlig innkjøpsvirksomhet, og det er planlagt fremleggelse av en stortingsmelding våren 2018.

1 kommentar på "Vurderer øremerking av midler til innovative og klimavennlig anskaffelser"

  1. Ja, flott, la oss bruke alle pengene på keiserens nye klær, slik at vi slipper å bruke dem til syke, sultne og trengende. Klima-økonomien er trolig et av de største selv-bedragene verden har sett, og mange tjener gode penger på “det glade budskap”. Naturligvis blir det varmere på en klode, hvor stadig flere skal bruke mer energi, og ikke overraskende blir det sluppet ut CO2 i atmosfæren av det også, akkurat som en brøddeig, den blir også varm, og slipper ut CO2…

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.