• Leverandører
 • Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved NHH (AFF)
  Leaseplan Norge AS
  Aet – Arbeidsmiljø og Energiteknikk As
  Invent AS
  Dedicare AS
  Agenda Kaupang AS

Sykehusene vil nå ta miljøhensyn ved kjøp av legemidler

Anbud365: Sykehusene vil nå ta miljøhensyn ved kjøp av legemidlerLegemiddelindustrien, med adm, dir. Karita Bekkemellem i spissen, mener at miljøkrav gjennom hele produksjons- og leverandørkjeden bør bli en del av kriteriene for etisk handel.

Legemiddelindustrien (LMI) har lenge ønsket at det stilles miljøkrav i offentlige anskaffelser. Nå ser det endelig ut til å skje noe. På et frokostmøte nylig sa Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp HF, at sykehusene nå vil ta miljøhensyn når de kjøper inn legemidler. Også fra leverandører poengteres det nå at man ønsker å konkurrere på annet enn bare pris.

Legemiddelindustrien (LMI) og Grønt Punkt Norge inviterte nylig til frokostmøte på Romerike Avfallsforedling. Blant temaene var miljødokumentasjonskrav fra produksjon av virkestoff (API).

LMI mener at miljøkrav gjennom hele produksjons- og leverandørkjeden bør bli en del av kriteriene for etisk handel, og at Sykehusinnkjøp HF bør styrke miljøkravene i offentlige innkjøp av legemidler. Bente Hayes bekreftet at vedtektene for sykehusene tydeliggjør at helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.

Drahjelp fra nytt regelverk

– Nå har vi også fått drahjelp av det nye anskaffelsesreglementet som kom i januar i år, der det står at anskaffelsespraksis skal bidra til å redusere miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. I de regulatoriske kravene derimot, er det ingen miljøkrav ved godkjenning av legemidler, så her må vi jobbe med de regulatoriske myndighetene både i Europa, USA og Norge, sa Hayes.

I et nordisk samarbeid med Danmark, Sverige og Island diskuterer Sykehusinnkjøp/LIS miljøkrav i hele livsløpet til legemidler. I tillegg har LIS (Legemiddelinnkjøpsamarbeid) i Sykehusinnkjøp HF opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra LMI, Norsk Industriforening for generiske legemidler, Statens legemiddelverk og Sykehuspartner. Dette er første skritt på veien i arbeidet for å innlemme miljøkriterier i anbud på legemidler.

Konkurrere på annet enn pris

– Vi er mennesker og bor jo i dette samfunnet vi også. Vi ønsker å konkurrere på andre ting enn kun pris, sa Morten Tangnes fra Pfizer på frokostmøtet. Og så er det viktig å være klar over at store deler av dagens API-produksjon foregår i India og Kina. Det er godt dokumentert at noe av denne produksjonen foregår under kritikkverdige forhold med stor skadevirkning på enkelte lokalsamfunn, åpenbart for å spare penger. For alle vil ha legemidler til lavest mulig pris. Tangnes minnet for øvrig om at lokal miljøpåvirkning ved virkestoffproduksjon utenfor EØS ikke reguleres av EU-lovgivningen.

300 x 300

Be the first to comment

on "Sykehusene vil nå ta miljøhensyn ved kjøp av legemidler"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*