• Leverandører
  •  

Arbeidslivskriminalitet


Anbud365: KS sin Bukkene Bruse-strategi

Seriøst, KS?

Av Trude Tinnlund, LO-sekretær At KS sitt bidrag mot arbeidslivskriminalitet er å betale advokater for å så tvil om styrkede seriøsitetskrav, er et dårlig utgangspunkt….