Avklaring

Dialog og avklaring etter tildeling

Advokat Alf Amund Gulsvik, Wikborg Rein Advokatfirma AS Frem til oppdragsgiver sender ut tildelingsbeslutningen har oppdragsgiver adgang til å gjennomføre dialog i del II og…