• Leverandører
  •  

Avklaring

Anbud365: Dialog og avklaring etter tildeling

Dialog og avklaring etter tildeling

Advokat Alf Amund Gulsvik, Wikborg Rein Advokatfirma AS Frem til oppdragsgiver sender ut tildelingsbeslutningen har oppdragsgiver adgang til å gjennomføre dialog i del II og…