DomstolHer er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. I mars 2022 har terskelverdiene under anskaffelsesregelverket økt. I dag: Advokat…