Domstol

Hvilke feil skal gi erstatning?

Av partner Alf Amund Gulsvik, CMS Kluge Advokatfirma Om det skal være mulig å få erstatning for positiv kontraktsinteresse, for hvilke typer feil, og på…