GevinstDette skal DFØs anskaffelsesfolk jobbe med i 2022

Digitalisering, arbeidslivskriminalitet, oppdeling av kontrakter, grønne anskaffelser og økt gevinstrealisering er overskriftene på årets marsjordre fra regjeringen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). En…