• Leverandører
  •  

Habilitet


Anbud365: Kofa og habilitet

KOFA og habilitet

Av leder i KOFA, Sverre Nyhus og direktør i Klagenemndsekretariatet/KOFA, Anneline Vingsgård. De siste ukene har det vært fokus på advokaters rolle i Klagenemnda for…