Habilitet

Et rop om åpenhet – for å styrke tillit

(En Anbud365-kommentar) Neste større anskaffelses-reform bør være å åpne så mange dører for innbyggernes kikk inn i anskaffelsesprosesser som overhodet mulig. I digitaliseringens tidsalder bør…
Inhabilitet felte kontraktinngåelse

Domstolen nedla forbud mot å inngå kontrakten som oppdragsgiverne hadde tildelt. Begrunnelsen var at det forelå inhabilitet, og at den aldri ble identifisert eller forsøkt…