Habilitet

Kofa: Dobbeltrolle, men ikke inhabil

Tilknytningen til den valgte leverandøren var avgjørende da Kofa behandlet en klage over påstått inhabilitet. En ansatt i Kristiansand kommune var med på å tilrettelegge…