innsyn

Ny runde i kampen mot de useriøse

(En Anbud365-kommentar) Regjeringen ønsker å benytte den offentlige innkjøpsmakten til å utradere useriøse i næringslivet. En Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser skal…