innsyn

Nødrop om innsynsrett for døve ører?

(En Anbud365-kommentar) Offentlige innkjøpere og deres samarbeidspartnere skal forvalte verdier for hundrevis av milliarder årlig på en effektiv og samfunnsnyttig måte. For å sikre at…