Jacobs utvalgte


Har vi noe å skjule?

Av Jacob M Landsvik, spesialrådgiver, Ressurser på avveie AS I vårt relativt åpne og meget velfungerende og regelstyrte samfunn, viser det seg med ujevne mellomrom…