Kapasitet

En (u)tilsiktet genistrek?

(En Anbud365-kommentar) En genistrek. Sterkt ord, men kan benyttes når det gjelder valg av timing for fremleggelsen av beste-praksisveiledningen for kontraktoppfølging fra DFØ (Direktoratet for…