Kommentatorkorps
Hils på kommentatorene våre!

Øverste rekke (fra venstre): Gunn-Sølvi Arveschoug, seksjonssjef, OsloMet – storbyuniversitetet, Espen I. Bakken, partner/advokat Arntzen de Besche Advokatfirma, Anette Bech, seniorrådgiver/prosjektleder eHandel, Skatteetaten, Jorunn Birkeland,…