Konkurransepreget dialog

Barrierer skal avsløres

(En Anbud365-kommentar) Svært viktig forskningsprosjekt på gang! Det skal finnes veier som gjør det lettere å komme rundt barrierer som hindrer full nytte av potensialet…