Konkurranseutsetting


Hils på kommentatorene våre!

Vi ønsker med dette vårt kommentatorkorps velkommen – 12 fra innkjøpsmiljøet og en fra leverandørsiden. Hensikten med et slikt korps? Jo, anbud365.no synes det er…