Korrupsjon

Er anbudskonkurranse en snubletråd?

Av advokat Harald Alfsen og advokatfullmektig Thomas Lynum – begge Stiegler Advokatfirma AS En oppdragsgiver kan velge mellom flere anskaffelsesprosedyrer. Hovedsakelig er valget mellom anbudskonkurranse…En standard å hilse velkommen

(En Anbud365-kommentar) Norske offentlige innkjøpsmiljøer skal bidra til at oppdragsgivere stiller krav til leverandørkjeden, tar sosialt ansvar, motarbeider arbeidslivskriminalitet og er bevisste på anskaffelsenes innvirkning…