Korrupsjon

En standard å hilse velkommen

(En Anbud365-kommentar) Norske offentlige innkjøpsmiljøer skal bidra til at oppdragsgivere stiller krav til leverandørkjeden, tar sosialt ansvar, motarbeider arbeidslivskriminalitet og er bevisste på anskaffelsenes innvirkning…