Kriteriesett
Et forenklings-gullegg?

(En Anbud365-kommentar) I uken har vi møtt en statsråd som vil forenkle og en innkjøper-tillitsvalgt som har en god ide – et gullegg? – å…