Menneskerettigheter

Menneskerettigheter og åpenhetslov

(En Anbud365-kommentar) Offentlig innkjøpere har ansvar for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner og grunnleggende menneskerettigheter respekteres i hele forsyningskjeden. Samtidig viser praksis fra offentlige oppdragsgiveres…