MenneskerettigheterEn parallell til de ti bud?

(En Anbud365-kommentar) Er samfunnshensyns-paragrafen i anskaffelsesloven (§5) å betrakte som en parallell til de ti bud? En slags moralsk/etisk rettesnor? Eller mener man alvor med…