• Leverandører
  •  

Miljø

Anbud365 Vil styrke veiledning i bruk av miljømerker

Vil styrke veiledning i bruk av miljømerker

Når det nye anskaffelsesregelverket er på plass, kan innkjøpere kreve sertifisert miljøstyring som kvalifikasjonskrav eller kontraktskrav og sertifisert miljømerking som dokumentasjon på de ytelsesbaserte kravene…