Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. I dag: Trine Lise Fromreide, partner Simonsen Vogt Wiig Praksis fra…


Idag: Advokat Espen Bakken Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. April har vært en forholdsvis rolig måned…


I dag: Advokat Erik Martinius Klevmo Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Mars har vært en nokså…


Av senioradvokatene Guro Skar Forseth og Olav E. Haukeli Her er en oversikt over avgjørelsene fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser avsagt i februar 2024. Særlig…


I dag: Advokat Anders Thue Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser og…