Omdømme

Handlingsrommet er der, men …

(En Anbud365-kommentar) En fersk utredning forteller at det er rimelig godt med handlingsrom i regelverket for offentlige anskaffelser. Utredningen gjelder offentlige fartøykjøp, men Anbud365 har…