Partnerskap

Behov for en risiko-fallskjerm

(En Anbud365-kommentar) Satser man på en innovativ anskaffelse, det være seg partnerskap, førkommersiell versjon eller helt ordinær innovativ anskaffelse, tar man risiko. Ting kan gå…