Prosedyre

Er anbudskonkurranse en snubletråd?

Av advokat Harald Alfsen og advokatfullmektig Thomas Lynum – begge Stiegler Advokatfirma AS En oppdragsgiver kan velge mellom flere anskaffelsesprosedyrer. Hovedsakelig er valget mellom anbudskonkurranse…