Risiko
Sidetallsbegrensninger til besvær

Av partner Silje Grimseth Ullebust og senioradvokat Dag Sørlie Lund, Advokatfirmaet Hjort Oppdragsgivere setter ofte begrensninger for leverandørenes redegjørelser for oppfyllelse av enkelte tildelingskriterier. Dette…